​Ποιος θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο;
Ποιος θα ξυπνήσει το βυθισμένο Έλληνα;
Ποιος θα αναστήσει το αγροτικό σώμα της χώρας;