31/3/2014

Εκτός φυλακής είναι πλέον και ο Μαν.Δημητροκάλης μετά την έκτιση των 2/3 της ποινής του. Προηγήθηκε η αποφυλάκιση της Δήμητρας Μαργέτη το 2001.
Ο 40χρονος πλέον...
είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε δις ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 9 ετών και 10 μηνών, αλλά έκανε χρήση της πρόνοιας του άρθρου 105 του ποινικού κώδικα, περί υπό όρους απόλυσης καταδίκων.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στο περιβάλλον των θυμάτων της ομάδας όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά το ότι το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί κοινή πεπατημένη στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Δύσης.

Ο τρίτος της «παρέας» και αρχηγός της Ασημάκης Κατσούλας, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος επίσης με δις ισόβια, θεωρητικά μπορεί να κάνει χρήση των ίδιων διατάξεων του νόμου, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι έχει απασχολήσει και πάλι τις Αρχές με τηλεφωνική παρενόχληση ανηλίκων το 2010.

Το πλήρες κείμενο του άρθρου 105 ΠΚ για την απελευθέρωση ισοβιτών:

Απόλυση του καταδίκου υπό όρο
"1. ΄Οσοι καταδικάστηκαν σε ποινή στερητική της ελευθερίας μπορούν να απολυθούν υπό τον όρο της ανάκλησης σύμφωνα με τις πιο κάτω διατάξεις και εφόσον έχουν εκτίσει:
α) προκειμένου για φυλάκιση, τα δύο πέμπτα της ποινής τους,
β) προκειμένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα τρία πέμπτα της ποινής τους,
γ) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον είκοσι έτη. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης δεν απαιτείται να έχει καταστεί η καταδίκη αμετάκλητη.

2. Το χρονικό διάστημα των τριών πέμπτων περιορίζεται στα δύο πέμπτα της ποινής που επιβλήθηκε και προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τα είκοσι έτη περιορίζονται σε δεκαέξι, αν ο κατάδικος έχει υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του. Το χρονικό διάστημα των δεκαέξι ετών προσαυξάνεται κατά τα δύο πέμπτα των λοιπών ποινών που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί, αν έχει εκτίσει είκοσι έτη. «Μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του καταδίκου, κάθε ημέρα παραμονής του σε σωφρονιστικό κατάστημα υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής». Αν ο κατάδικος εργάζεται, κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως επιπλέον μισή ημέρα εκτιόμενης ποινής. Αν για τους καταδίκους αυτούς προκύπτει από άλλες διατάξεις ευνοϊκότερος υπολογισμός, εφαρμόζονται εκείνες. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε καταδίκους για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 105 του ν. 1492/1950 "Κύρωση του Ποινικού Κώδικα"."

«3. Σε ποινές φυλάκισης που δεν έχουν μετατραπεί, αν έχει εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέμπτο αυτών, το τριμελές πλημμελειοδικείο του τόπου κράτησης μετατρέπει το επόμενο ένα πέμπτο αυτών σε χρηματική ποινή και διατάσσει την απόλυση του κρατουμένου, εκτός αν με ειδική αιτιολογία κρίνει από την εν γένει συμπεριφορά του κατά το χρόνο έκτισης της ποινής ότι η χρηματική ποινή δεν αρκεί για να αποτραπεί ο κατάδικος από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. Κατά της απόφασης ο κατάδικος μπορεί να ασκήσει έφεση. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι ο κατάδικος βρίσκεται σε απόλυτη οικονομική αδυναμία να καταβάλει τη χρηματική ποινή, τη μετατρέπει σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 82. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 6 έως 8 του άρθρου 82».

"4"("3). Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισσότερες ποινές, ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί υπό όρο, αν έχει εκτίσει το άθροισμα των τμημάτων των ποινών, που προβλέπεται* στην παράγραφο 1. Σε κάθε περίπτωση ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει είκοσι πέντε έτη και όταν το παραπάνω άθροισμα υπερβαίνει το όριο αυτό".

"5"("4). Αν απολυθεί υπό όρο κατάδικος, ο οποίος μετά την έκτιση της ποινής πρέπει να υποβληθεί σε στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, ο χρόνος της δοκιμασίας αρχίζει μετά τη λήξη του μέτρου αυτού". "Αν με δικαστική απόφαση έχει διαταχθεί η απέλαση του καταδίκου που απολύεται υπό όρο, η απέλαση εκτελείται αμέσως μετά την υπό όρο απόλυση αυτού, εκτός αν η απέλαση είναι αδύνατη, οπότε απολύεται ο κατάδικος και αρχίζει ο χρόνος δοκιμασίας".

"6"("5"("6))***. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά κατά το ν. 2058/1952. Προκειμένου για ποινές κάθειρξης δεν μπορεί να χορηγηθεί στον κατάδικο η υπό όρο απόλυση, αν δεν έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της ποινής που του επιβλήθηκε και, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, δεκαέξι έτη. Το χρονικό διάστημα των δύο πέμπτων ή, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, των δεκαέξι ετών, προσαυξάνεται κατά τα δύο πέμπτα των λοιπών που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει είκοσι έτη. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε όσους καταδικάσθηκαν για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 5 του ν. 2058/1952." «Επίσης, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε όσους καταδικάσθηκαν για το έγκλημα της παραγράφου 1 του άρθρου 299, εφόσον η πράξη τελέσθηκε εναντίον υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του.»

«7. Κάθε ημέρα παραμονής σε σωφρονιστικό κατάστημα κρατουμένων που πάσχουν από ημιπληγία ή παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέμβαση μεταμόσχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή μυελού ή είναι φορείς του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσματα ή από νεφρική ανεπάρκεια για την οποία γίνεται τακτική αιμοκάθαρση και από φυματίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής. Το ίδιο ισχύει και: α) για κάθε πάθηση που το διαπιστωμένο από υγειονομική επιτροπή ποσοστό αναπηρίας είναι 80% και άνω, β) για τις κρατούμενες μητέρες για όσο διάστημα έχουν μαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους. Για τον ευεργετικό υπολογισμό αποφασίζει ο κατά το Σωφρονιστικό Κώδικα αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, μετά από αίτηση του κρατουμένου και πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων. Η παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 2776/1999, ως ισχύει, εφαρμόζεται αναλόγως για τα πειθαρχικά παραπτώματα των πιο πάνω κρατουμένων».

ΠΗΓΗ:Eθνος

Τον Ιανουάριο η Asus ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει το PadFone X χωρίς όμως να έχει δοθεί κάποια λεπτομέρεια για τα χαρακτηριστικά του. Η ATT όμως δημοσιοποίησε τα πλήρη χαρακτηριστικά του. Το PadFone X χαρακτηρίστηκε από τον product marketing manager Ryan Lee ως μια από τις πιο καινοτόμες συσκευές της δεκαετίας και συνδυάζει smartphone και tablet μαζί. Έχει τετραπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 800 2.3GHz, 2GB RAM, 16Gb αποθηκευτικού χώρου (που θα μπορεί να επεκταθεί με κάρτα μνήμης) αλλά και οθόνη αφής 5 ιντσών ανάλυσης 1920 x 1080 pixel, 441PPI. Η εξωτερική κάμερα είναι 13 MP, η εσωτερική 2 MP ενώ θα υπάρχει και μια τρίτη front-facing κάμερα 1 MP στο PadFone docking station. Η τεχνολογία της Asus επιτρέπει στο PadFone Χ να λειτουργεί ως smartphone ενώ όταν συνδέεται με το dock μετατρέπεται σε tablet. Διαθέτει επίσης 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, μπαταρία 2.300mah και το λειτουργικό του σύστημα θα είναι το Android 4.4 KitKat. Όταν το PadFone Χ συνδέεται με το Padfone station, θα διαθέτει οθόνη 9 ιντσών ανάλυσης 1920 x 1080, ενώ η μπαταρία του θα είναι 4990mAh. Όσον αφορά στην τιμή και τη διαθεσιμότητα δεν έχει γίνει ακόμη κάποια ανακοίνωση. Πηγή Μάθε για: Asus, ASUS Android Smartphones, ASUS Padfone, Asus PadFone X Συντάκτης: Λορένα Σιούτη.

Οι εξελίξεις του σημερινού επεισοδίου Βαλς με δώδεκα θεούς 31/3/2014

Ο Λευτέρης εισβάλλει στο σπίτι της Ελπίδας για να της δηλώσει ότι δεν της δίνει διαζύγιο. Έκπληκτη εκείνη από το πάθος που τη διεκδικεί ο άντρας της και με την παραίνεση των γύρω, αρχίζει πια να σκέφτεται σοβαρά μήπως πρέπει να επανεξετάσει τις αποφάσεις που έχει πάρει για τον γάμο τους. Πριν προλάβει όμως η Ελπίδα να του ανακοινώσει ότι τον αγαπάει ακόμα και θέλει να συνεχίσουν μαζί, ο Λευτέρης της επιφυλάσσει μια νέα έκπληξη. Την ίδια στιγμή, η Βίκυ που ζει στην απομόνωση της εξοχικής της κατοικίας, ανησυχεί απ' αυτά που ακούει να συζητά ο Θάνος στο τηλέφωνο. Παρά τις επίμονες ερωτήσεις της όμως, αυτός καταφέρνει να θολώσει τα νερά. Ενώ παράλληλα, η Ήβη, δασκαλεμένη απ' τον Βασιλειάδη για το πώς να παγιδέψει τον Νικήτα, καταφέρνει να κλείσει ραντεβού μαζί του σ' ένα εστιατόριο. Εκεί όμως εν αγνοία τους, θα τους δει η Έλλη, που βγαίνει κι αυτή για φαγητό με τον Νίκο και τον γιο τους.

Επεισόδιο 129 (Δευτέρα 31 Μαρτίου)
Ο Νεκτάριος επιμένει να ξεκαθαρίσει την αλήθεια σχετικά με το θέμα της υιοθεσίας και απαιτεί από τον Αχιλλέα και τον Ματθαίο να γίνει εξέταση DNA κάτι που θα τους φέρει σε πολύ δύσκολη θέση.
Ευχάριστα νέα περιμένουν την Αναστασία και τον Αντώνη όταν επιστρέφουν από το ταξίδι του μέλιτος αλλά τα χαμόγελα δε θα κρατήσουν για πολύ καθώς ο Σήφης τους ενημερώνει για τον ερχομό της Μελίνας στην Κρήτη ενώ παράλληλα ο Αχιλλέας εκμεταλλεύεται την απουσία της... Μελίνας και κανονίζει να βγει με την Αλεξία.
Ο Μάρκος ακούει τη Δάφνη να του αποκαλύπτει τις υποψίες της για τη σχέση του Διαμαντή και της Ευρυδίκης και ενώ του λέει να κρατήσει το στόμα του κλειστό, εκείνος τα λέει όλα στο Σήφη. Στο μεταξύ μια συνταρακτική αποκάλυψη, θα οδηγήσει τη Μελίνα να αναθεωρήσει όσα πίστευε για την αιτία της αποβολής της με το μωρό του Σήφη...

Το Nokia Lumia 630 είναι πλεόν αρκετά κοντά στην επίσημη παρουσίαση του, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Microsoft BUILD conference. Οι πρώτες διαφημιστικές αφίσες άρχισαν ήδη να κάνουν την εμφάνιση τους στη Κίνα, μέσω των οποίων μας δίνεται η δυνατότητα να επαληθεύσουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά της. Σύμφωνα με αυτές, η συσκευή θα έχει οθόνη 4.5 ιντσών με ανάλυση 480 x 800 pixels. Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιεί τετραπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 400 και 1GB RAM. Όσον αφορά την κάμερα, θα είναι 5MP χωρίς όμως να παρέχει flash. Όπως είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν, τo Lumia 630 θα είναι το πρώτο Windows Phone 8.1 με dual-SIM και dual-standby λειτουργία, με την τιμή του να αναμένεται στα $160, δηλαδή περίπου 120 ευρώ. Πηγή Μάθε για: Nokia, Nokia Lumia 630, Nokia Smartphones, Nokia Windows Phones 8, Windows Phone 8.1 Συντάκτης: Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης.

Ξ¦ΟŒΟΞΌΞ± επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget