03/01/2014 - 04/01/2014

Εκτός φυλακής είναι πλέον και ο Μαν.Δημητροκάλης μετά την έκτιση των 2/3 της ποινής του. Προηγήθηκε η αποφυλάκιση της Δήμητρας Μαργέτη το 2001.
Ο 40χρονος πλέον...
είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε δις ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 9 ετών και 10 μηνών, αλλά έκανε χρήση της πρόνοιας του άρθρου 105 του ποινικού κώδικα, περί υπό όρους απόλυσης καταδίκων.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στο περιβάλλον των θυμάτων της ομάδας όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά το ότι το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί κοινή πεπατημένη στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Δύσης.

Ο τρίτος της «παρέας» και αρχηγός της Ασημάκης Κατσούλας, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος επίσης με δις ισόβια, θεωρητικά μπορεί να κάνει χρήση των ίδιων διατάξεων του νόμου, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι έχει απασχολήσει και πάλι τις Αρχές με τηλεφωνική παρενόχληση ανηλίκων το 2010.

Το πλήρες κείμενο του άρθρου 105 ΠΚ για την απελευθέρωση ισοβιτών:

Απόλυση του καταδίκου υπό όρο
"1. ΄Οσοι καταδικάστηκαν σε ποινή στερητική της ελευθερίας μπορούν να απολυθούν υπό τον όρο της ανάκλησης σύμφωνα με τις πιο κάτω διατάξεις και εφόσον έχουν εκτίσει:
α) προκειμένου για φυλάκιση, τα δύο πέμπτα της ποινής τους,
β) προκειμένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα τρία πέμπτα της ποινής τους,
γ) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον είκοσι έτη. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης δεν απαιτείται να έχει καταστεί η καταδίκη αμετάκλητη.

2. Το χρονικό διάστημα των τριών πέμπτων περιορίζεται στα δύο πέμπτα της ποινής που επιβλήθηκε και προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τα είκοσι έτη περιορίζονται σε δεκαέξι, αν ο κατάδικος έχει υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του. Το χρονικό διάστημα των δεκαέξι ετών προσαυξάνεται κατά τα δύο πέμπτα των λοιπών ποινών που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί, αν έχει εκτίσει είκοσι έτη. «Μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του καταδίκου, κάθε ημέρα παραμονής του σε σωφρονιστικό κατάστημα υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής». Αν ο κατάδικος εργάζεται, κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως επιπλέον μισή ημέρα εκτιόμενης ποινής. Αν για τους καταδίκους αυτούς προκύπτει από άλλες διατάξεις ευνοϊκότερος υπολογισμός, εφαρμόζονται εκείνες. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε καταδίκους για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 105 του ν. 1492/1950 "Κύρωση του Ποινικού Κώδικα"."

«3. Σε ποινές φυλάκισης που δεν έχουν μετατραπεί, αν έχει εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέμπτο αυτών, το τριμελές πλημμελειοδικείο του τόπου κράτησης μετατρέπει το επόμενο ένα πέμπτο αυτών σε χρηματική ποινή και διατάσσει την απόλυση του κρατουμένου, εκτός αν με ειδική αιτιολογία κρίνει από την εν γένει συμπεριφορά του κατά το χρόνο έκτισης της ποινής ότι η χρηματική ποινή δεν αρκεί για να αποτραπεί ο κατάδικος από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. Κατά της απόφασης ο κατάδικος μπορεί να ασκήσει έφεση. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι ο κατάδικος βρίσκεται σε απόλυτη οικονομική αδυναμία να καταβάλει τη χρηματική ποινή, τη μετατρέπει σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 82. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 6 έως 8 του άρθρου 82».

"4"("3). Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισσότερες ποινές, ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί υπό όρο, αν έχει εκτίσει το άθροισμα των τμημάτων των ποινών, που προβλέπεται* στην παράγραφο 1. Σε κάθε περίπτωση ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει είκοσι πέντε έτη και όταν το παραπάνω άθροισμα υπερβαίνει το όριο αυτό".

"5"("4). Αν απολυθεί υπό όρο κατάδικος, ο οποίος μετά την έκτιση της ποινής πρέπει να υποβληθεί σε στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, ο χρόνος της δοκιμασίας αρχίζει μετά τη λήξη του μέτρου αυτού". "Αν με δικαστική απόφαση έχει διαταχθεί η απέλαση του καταδίκου που απολύεται υπό όρο, η απέλαση εκτελείται αμέσως μετά την υπό όρο απόλυση αυτού, εκτός αν η απέλαση είναι αδύνατη, οπότε απολύεται ο κατάδικος και αρχίζει ο χρόνος δοκιμασίας".

"6"("5"("6))***. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά κατά το ν. 2058/1952. Προκειμένου για ποινές κάθειρξης δεν μπορεί να χορηγηθεί στον κατάδικο η υπό όρο απόλυση, αν δεν έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της ποινής που του επιβλήθηκε και, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, δεκαέξι έτη. Το χρονικό διάστημα των δύο πέμπτων ή, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, των δεκαέξι ετών, προσαυξάνεται κατά τα δύο πέμπτα των λοιπών που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει είκοσι έτη. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε όσους καταδικάσθηκαν για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 5 του ν. 2058/1952." «Επίσης, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε όσους καταδικάσθηκαν για το έγκλημα της παραγράφου 1 του άρθρου 299, εφόσον η πράξη τελέσθηκε εναντίον υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του.»

«7. Κάθε ημέρα παραμονής σε σωφρονιστικό κατάστημα κρατουμένων που πάσχουν από ημιπληγία ή παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέμβαση μεταμόσχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή μυελού ή είναι φορείς του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσματα ή από νεφρική ανεπάρκεια για την οποία γίνεται τακτική αιμοκάθαρση και από φυματίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής. Το ίδιο ισχύει και: α) για κάθε πάθηση που το διαπιστωμένο από υγειονομική επιτροπή ποσοστό αναπηρίας είναι 80% και άνω, β) για τις κρατούμενες μητέρες για όσο διάστημα έχουν μαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους. Για τον ευεργετικό υπολογισμό αποφασίζει ο κατά το Σωφρονιστικό Κώδικα αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, μετά από αίτηση του κρατουμένου και πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων. Η παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 2776/1999, ως ισχύει, εφαρμόζεται αναλόγως για τα πειθαρχικά παραπτώματα των πιο πάνω κρατουμένων».

ΠΗΓΗ:Eθνος

Τον Ιανουάριο η Asus ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει το PadFone X χωρίς όμως να έχει δοθεί κάποια λεπτομέρεια για τα χαρακτηριστικά του. Η ATT όμως δημοσιοποίησε τα πλήρη χαρακτηριστικά του. Το PadFone X χαρακτηρίστηκε από τον product marketing manager Ryan Lee ως μια από τις πιο καινοτόμες συσκευές της δεκαετίας και συνδυάζει smartphone και tablet μαζί. Έχει τετραπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 800 2.3GHz, 2GB RAM, 16Gb αποθηκευτικού χώρου (που θα μπορεί να επεκταθεί με κάρτα μνήμης) αλλά και οθόνη αφής 5 ιντσών ανάλυσης 1920 x 1080 pixel, 441PPI. Η εξωτερική κάμερα είναι 13 MP, η εσωτερική 2 MP ενώ θα υπάρχει και μια τρίτη front-facing κάμερα 1 MP στο PadFone docking station. Η τεχνολογία της Asus επιτρέπει στο PadFone Χ να λειτουργεί ως smartphone ενώ όταν συνδέεται με το dock μετατρέπεται σε tablet. Διαθέτει επίσης 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, μπαταρία 2.300mah και το λειτουργικό του σύστημα θα είναι το Android 4.4 KitKat. Όταν το PadFone Χ συνδέεται με το Padfone station, θα διαθέτει οθόνη 9 ιντσών ανάλυσης 1920 x 1080, ενώ η μπαταρία του θα είναι 4990mAh. Όσον αφορά στην τιμή και τη διαθεσιμότητα δεν έχει γίνει ακόμη κάποια ανακοίνωση. Πηγή Μάθε για: Asus, ASUS Android Smartphones, ASUS Padfone, Asus PadFone X Συντάκτης: Λορένα Σιούτη.

Οι εξελίξεις του σημερινού επεισοδίου Βαλς με δώδεκα θεούς 31/3/2014

Ο Λευτέρης εισβάλλει στο σπίτι της Ελπίδας για να της δηλώσει ότι δεν της δίνει διαζύγιο. Έκπληκτη εκείνη από το πάθος που τη διεκδικεί ο άντρας της και με την παραίνεση των γύρω, αρχίζει πια να σκέφτεται σοβαρά μήπως πρέπει να επανεξετάσει τις αποφάσεις που έχει πάρει για τον γάμο τους. Πριν προλάβει όμως η Ελπίδα να του ανακοινώσει ότι τον αγαπάει ακόμα και θέλει να συνεχίσουν μαζί, ο Λευτέρης της επιφυλάσσει μια νέα έκπληξη. Την ίδια στιγμή, η Βίκυ που ζει στην απομόνωση της εξοχικής της κατοικίας, ανησυχεί απ' αυτά που ακούει να συζητά ο Θάνος στο τηλέφωνο. Παρά τις επίμονες ερωτήσεις της όμως, αυτός καταφέρνει να θολώσει τα νερά. Ενώ παράλληλα, η Ήβη, δασκαλεμένη απ' τον Βασιλειάδη για το πώς να παγιδέψει τον Νικήτα, καταφέρνει να κλείσει ραντεβού μαζί του σ' ένα εστιατόριο. Εκεί όμως εν αγνοία τους, θα τους δει η Έλλη, που βγαίνει κι αυτή για φαγητό με τον Νίκο και τον γιο τους.

Επεισόδιο 129 (Δευτέρα 31 Μαρτίου)
Ο Νεκτάριος επιμένει να ξεκαθαρίσει την αλήθεια σχετικά με το θέμα της υιοθεσίας και απαιτεί από τον Αχιλλέα και τον Ματθαίο να γίνει εξέταση DNA κάτι που θα τους φέρει σε πολύ δύσκολη θέση.
Ευχάριστα νέα περιμένουν την Αναστασία και τον Αντώνη όταν επιστρέφουν από το ταξίδι του μέλιτος αλλά τα χαμόγελα δε θα κρατήσουν για πολύ καθώς ο Σήφης τους ενημερώνει για τον ερχομό της Μελίνας στην Κρήτη ενώ παράλληλα ο Αχιλλέας εκμεταλλεύεται την απουσία της... Μελίνας και κανονίζει να βγει με την Αλεξία.
Ο Μάρκος ακούει τη Δάφνη να του αποκαλύπτει τις υποψίες της για τη σχέση του Διαμαντή και της Ευρυδίκης και ενώ του λέει να κρατήσει το στόμα του κλειστό, εκείνος τα λέει όλα στο Σήφη. Στο μεταξύ μια συνταρακτική αποκάλυψη, θα οδηγήσει τη Μελίνα να αναθεωρήσει όσα πίστευε για την αιτία της αποβολής της με το μωρό του Σήφη...

Το Nokia Lumia 630 είναι πλεόν αρκετά κοντά στην επίσημη παρουσίαση του, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Microsoft BUILD conference. Οι πρώτες διαφημιστικές αφίσες άρχισαν ήδη να κάνουν την εμφάνιση τους στη Κίνα, μέσω των οποίων μας δίνεται η δυνατότητα να επαληθεύσουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά της. Σύμφωνα με αυτές, η συσκευή θα έχει οθόνη 4.5 ιντσών με ανάλυση 480 x 800 pixels. Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιεί τετραπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 400 και 1GB RAM. Όσον αφορά την κάμερα, θα είναι 5MP χωρίς όμως να παρέχει flash. Όπως είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν, τo Lumia 630 θα είναι το πρώτο Windows Phone 8.1 με dual-SIM και dual-standby λειτουργία, με την τιμή του να αναμένεται στα $160, δηλαδή περίπου 120 ευρώ. Πηγή Μάθε για: Nokia, Nokia Lumia 630, Nokia Smartphones, Nokia Windows Phones 8, Windows Phone 8.1 Συντάκτης: Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης.

Μπρούσκο επεισοδιο 137, brousko, mprousko epeisodio 137Μπρούσκο επεισόδιο 137

Όλοι αναστατώνονται απ’ την περίεργη εξαφάνιση του Σήφη και ιδιαίτερα η Αναστασία κι η Μελίνα, που φοβούνται για τα χειρότερα. Η σχέση Νεκτάριου-Δήμητρας, αναθερμαίνεται όλο και πιο πολύ, πυροδοτώντας τη ζήλια της Χριστίνας, που αποκαλύπτει στον Νεκτάριο την ύπαρξη του δίδυμου αδελφού του, προκαλώντας του μια νέα σύγκρουση με τ’ αδέλφια του.
Την ίδια ώρα στα Χανιά, τα στοιχεία της υιοθεσίας μαζί με την φωτογραφία των δίδυμων μωρών, φτάνουν στα χέρια του Διαμαντή, μέσω της Ευρυδίκης. Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει το ενδιαφέρον ενός άγνωστου, για τις δραστηριότητες Ματθαίων – Γιαννακάκηδων.
Η επιμονή της Δάφνης να συμπεριλάβει τις ζωές των φίλων της σε μυθιστόρημα, δημιουργεί έντονες αντιδράσεις. Ο Αχιλλέας, ερωτευμένος όσο ποτέ, αδιαφορεί για το επίμονο φλερτ της Αλεξίας, όμως στα Χανιά, ένα περίεργο τηλεφώνημα που δέχεται η Μελίνα, καθώς κι ένα καινούργιο ψέμα που θα πει ίσως γίνουν αιτία να βάλει γι’ άλλη μια φορά σε δοκιμασία τη σχέση τους.

MEGA KLEMMENA ONEIRA EPEISODIA 379-380-381-382-383-384-385-386-387-388 video perilipseis Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδια 379-380-381-382-383-384-385-386-387-388 περιληψεις βιντεο

Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 379 Δευτέρα 31/3/2014

Περίληψη: Η Σάννυ θα κάνει μία μεγάλη ανακάλυψη στον Ρώσο και θα του πει τι πραγματικά ένιωθε γι αυτόν τόσο καιρό αλλά θα τον παρακαλέσει να μην πει σε κανέναν τίποτα και να κρατήσουν τη σχέση τους έτσι όπως είναι τώρα. Ο Ορέστης θα βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου θα είναι ψυχολογικά χάλια και θα πίνει.Ο Ορέστης ενώ θα είναι πιωμένος θα τον ειδοποιήσουν οι συνάδελφοί του να τρέξει αμέσως στο χειρουργείο και αυτός θα τρέξει γρήγορα.Η Μαρέλα θα πάει στο μπαράκι όπου θα βρίσκεται η Φρύνη και θα της συστηθεί και θα της πει ότι ο Σάκης αγαπάει αυτή αλλά και το παιδί τους.Η Βίκυ θα μιλήσει με τον Σταύρο και θα του πει ότι την επόμενη μέρα η Αλεξάνδρα έχει τα γενέθλιά της ακόμα θα του σημειώσει ότι μεταξύ επικοινωνία που είχαν με την Αλεξάνδρα πλέον δεν ήταν όπως είναι.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 380 Τρίτη 1/4/2014

Περίληψη:Τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο για την Αλεξάνδρα αφού η αστυνομία θα ερευνήσει την γκαλερί που έχει και μέσα σε αυτή θα βρεθούν πίνακες, όπου είναι πλαστοί και αμέσως θα ζητήσουν εξηγήσεις από την Αλεξάνδρα για το τι συμβαίνει,χωρίς αυτή να μπορεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα.Ο Άρης για να μπορέσει να εκτελέσει για ακόμα μία φορά ένα από τα σχέδια του θα πάει να πλησιάσει την Πέγκυ και θα της ζητήσει να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Ο Άρης θα μάθει για τη σύλληψη της μητέρας του από την Βίκυ και θα τρέξει ανήσυχος να δει τι συμβαίνει στο τμήμα. Ο Σταύρος ενώ θα λείπει από το γραφείο του ο Λευτέρης θα μπει μέσα κρυφά όπου θα πάρει το φάκελο του Ιωνα για να μάθει ποιος είναι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 381 Πέμπτη 3/4/2014

Περίληψη:Ο Σταύρος θα επισκεφθεί στην αστυνομία την Αλεξάνδρα όπου και θα της συμπαρασταθεί ακόμα η μητέρα του η Βίκυ θα του ζητήσει να πάει να δει και την Χρύσα όπου δεν είναι καθόλου καλά ψυχολογικά. Η Φρύνη και ο Σάκης θα έχουν έναν άσχημο καβγά όταν η Φρύνη θα τον θεωρήσει μέτριο και λίγο. Ο Σταύρος μαζί με την Βίκυ θα έχουν ένα άσχημο καβγά για τη στάση και για την απομάκρυνση που κρατάει ο Σταύρος απέναντι στην Αλεξάνδρα. Στο σκίτσο που θα κάνει ο αστυνόμος Μακρής η Σόνια θα αναγνωρίσει το πρόσωπο της Βίκυς και τότε είναι που ο αστυνόμος θα είναι πιο προβληματισμένος σχετικά με το πρόσωπο του κυρίου Μαυρίδη και ότι κάτι πραγματικά συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 382 Παρασκευή 4/4/2014

Περίληψη:Ο Ορέστης είναι αγχωμένος αφού σκέφτεται την ατυχή στιγμή που είχε με το περιστατικό στο νοσοκομείο.Όταν η Νάντια τα μάθει τι έκανε ο Ορέστης στο νοσοκομείο θα τον μαλώσει πάρα πολύ άσχημα και τότε ο Ορέστης θα ξεσπάσει κι αμέσως αυτή θα καταλάβει ότι κάτι πιο σοβαρό έχει γίνει εκεί πέρα.Η Βίκυ θα κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη στον Νάσο και θα του πει ότι συνέχεια την πολιορκεί ο Μαυρίδης.Η Χρύσα θα πάει να επισκεφτεί τη μητέρα της στην ασφάλεια όπου και θα σταθεί δίπλα της και θα την παρηγορεί.Ο Μακρής θα δώσει την υπόσχεση του στην Σόνια και θα της πει ότι θα την προστατέψει από όλα τα κακά σχέδια που μπορούν να ετοιμάζουν.Στην αντίληψη της Σόνιας θα της έλθει κάτι που πραγματικά θα αμφισβητήσει αν ο Στήβ Μαυρίδης είναι πραγματικά ο Μαυρίδης.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 383 Παρασκευή 4/4/2014

Περίληψη:Ο Ρώσος και η Σάννυ θα έχουν ένα μικρό καβγά όταν ο Ρώσος θα θέλει να δώσει ένα χέρι ξύλο στον Μίλτο γι αυτό που της έκανε.Ο Μακρής θα μιλήσει μαζί με την Τάνια όπου θα της πει ότι έχει κάποιες αμφιβολίες για την ταυτότητα του Μαυρίδη και να είναι προσεκτική με αυτόν.Όταν ο Άρης θα δει τη φωτογραφία του πατέρα του κρεμασμένη στην D-PORT όπου θα την έχει κρεμάσει ο Μαυρίδης θα προβληματιστεί αμέσως .Τα προβλήματα για τον Ορέστη πλέον έχουν αρχίσει αφού στο νοσοκομείο τον καλούν να δώσει εξηγήσεις για το θέμα του περιστατικού με τον ασθενή.


Δευτέρα 7/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 384

Ο Ίωνας ειδοποιείται από το γηροκομείο για τον θάνατο του πατέρα του. Η Σόνια εξομολογείται στον Μακρή την πράξη της κι εκείνος προσπαθεί να την ηρεμήσει. Ο Σάκης και η Φρύνη προσπαθούν να αναθερμάνουν τη σχέση τους. Στο μεταξύ, η Μαρέλα εξομολογείται στη Στέλλα πως έχει συναισθήματα για κάποιον άντρα που δεν θα έπρεπε… Η Τάνια αναθέτει σε δύο αστυνομικίνες να κάνουν το «δόλωμα», προκειμένου να εντοπιστεί ο δολοφόνος με τη ζώνη… Η Νάντια προσπαθεί να πείσει τον Ορέστη να μη στεναχωριέται για το λάθος που έκανε κατά το χειρουργείο του ασθενούς του, αλλά εκείνος της ζητά να τα παρατήσουν όλα και να κάνουν μία καινούρια αρχή στην Αμερική.

Τρίτη 8/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 385

Ο Στηβ πολιορκεί έντονα τη Βίκυ και αυτή, αν και τον κρατά σε απόσταση, δείχνει να ανταποκρίνεται στο φλερτ του. Από την άλλη, ο Νάσος την προειδοποιεί να μην μπλέξει μαζί του. Ο Ορέστης πάει στο σπίτι της Χρύσας και επιμένει να της μιλήσει, αλλά εκείνη του απαντά πως ό,τι υπήρχε μεταξύ τους τελείωσε οριστικά. Ο Κυριάκος κατηγορεί τον Στηβ ότι τον χρησιμοποίησε για να εκδικηθεί την Αλεξάνδρα για προσωπικούς του λόγους. Ο Ορέστης παραδέχεται στη Νάντια ότι τη χωρίζει εξαιτίας της Χρύσας και εκείνη, απογοητευμένη, του λέει πως δεν θα τον συγχωρήσει ποτέ.

Πέμπτη 10/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 386

Η Σοφία κάνει μία συγκινητική δήλωση στον Στηβ… Ο Άρης προσπαθεί να εξηγήσει στη Μαρία ότι η Πέγκυ δεν σημαίνει τίποτα γι’ αυτόν, εκείνη όμως φεύγει, χωρίς να του αφήσει περιθώριο να της μιλήσει. Οι συνάδελφοι της Σάννυ τής ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στην εταιρεία. Η Νάντια τα βάζει με τον Σταύρο που δεν της είχε μιλήσει τόσο καιρό, ενώ ήξερε για την απιστία του Ορέστη. Ο Ρώσος λέει στη Χρύσα ότι είναι πλέον μαζί με τη Σάννυ και εκείνη τον ενθαρρύνει να ζήσει αυτή τη σχέση στο έπακρο… Η Σάννυ προτείνει στη Φρύνη να πιάσει δουλειά στη διαφημιστική, αλλά ο Σάκης δεν φαίνεται να ενθουσιάζεται με την ιδέα…

Παρασκευή 11/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 387

Η Σόνια πάει στον Ίωνα και του προτείνει να συνεργαστούν για να εκβιάσουν τον Μαυρίδη. Ο Ίωνας αρνείται φοβισμένος, αλλά η Σόνια επιμένει. Η Χρύσα φαίνεται να είναι σε πολύ καλύτερη διάθεση και δηλώνει στην Αλεξάνδρα πως από δω και πέρα θα φροντίζει καλά τον εαυτό της. Η Σοφία λέει στον Στηβ πως ξέρει το μυστικό του, αλλά αφού αυτός επιμένει να της κρύβεται, η ίδια παραιτείται. Στο μεταξύ, η Χρύσα ετοιμάζεται για κάποιο ταξίδι, ενώ η Σοφία στέλνει μήνυμα στον Ορέστη ότι σκοπεύει να φύγει για Αμερική…

Παρασκευή 11/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 388

Η Μαρέλα εξομολογείται στον Σάκη ότι τον σκέφτεται πολύ αλλά τον παρακαλεί να ξεκόψουν για λίγο καιρό. Η Βίκυ μαλώνει τον Άρη που «έπαιξε» με τη Μαρία και ο Άρης προσπαθεί να την πείσει ότι δεν τρέχει τίποτα ανάμεσα σε αυτόν και την Πέγκυ και ότι απλά τον βοηθά σε κάποια δουλειά του. Η Αλεξάνδρα βρίσκει τον Κυριάκο νεκρό στο διαμέρισμά του και φεύγει από εκεί σοκαρισμένη. Ο Σταύρος βλέπει την πεσμένη διάθεση της Νάντιας και της προτείνει να βγουν για φαγητό ώστε να ξεχαστεί λίγο. Η Βίκυ βλέπει με φρίκη το πορτραίτο του Μαλτέζου στην D – Port και ο Στηβ προσπαθεί να δικαιολογηθεί για την πρωτοβουλία του…


ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ: Ο ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΟΝΙΑ!!!
Όλο και πιο κοντά σε στοιχεία που θα αποκαλύψουν την πραγματική ταυτότητα του Μαυρίδη πλησιάζει ο αστυνόμος Μακρής στα ''Κλεμμένα Ονειρα'', με αποτέλεσμα να αποτελέσει...
κόκκινο πανί για τον επιχειρηματία που αποφασίζει να τον σκοτώσει! Την τελευταία στιγμή, όμως, δράση αναλαμβάνει ο Μαλτέζος που πυροβολεί εν ψυχρώ, όχι μόνο τον Μακρή, αλλά και τη Σόνια...

Πως όμως θα καταλήξουμε στην άγρια δολοφονία του αστυνόμου ; Όπως έχουμε δει στα επεισόδια, ο Μακρής δεν σταματά όλον αυτόν τον καιρό να σκαλίζει την υπόθεση του Μαυρίδη, ενώ θα βρεθεί και για έναν ακόμα λόγο στο στόχαστρο του επιχειρηματία, αφού είναι εκείνος που προσπαθεί να προστατέψει τη Σόνια : Την περιθάλπτει, την παίρνει ακόμα και στη φάρμα, ενώ σταδιακά, σύμφωνα με το Tvzapping, αρχίζει να αναπτύσσει ένα πιο ειδικό ενδιαφέρον για την κοπέλα, που εισπράττει από εκείνον την αγάπη και την στοργή που τόσο της έλειψε...Στο μεταξύ ο Μαυρίδης δεν μπορεί να αποδεχτεί με τίποτα το γεγονός ότι ο Μακρής συνεχίζει να αναζητά την άκρη του κουβαριού, ενώ ψάχνει λυσσαλέα την ''πρώην'' γυναίκα του, η οποία θεωρεί ότι τον πρόδωσε...Την ίδια στιγμή, με τη βοήθεια του Κυριάκου προσπαθεί να ενοχοποιήσει την Αλεξάνδρα, ενώ φαίνεται πως έχει στο χέρι τόσο τον Αρη, όσο και τον Σταύρο...

Και ενώ το σχέδιο του για την καταστροφή της οικογένειας φαίνεται να πηγαίνει ρολόι, το γεγονός ότι ο Μακρής πήγε στη Σερβία μαζί με τη μητέρα του Μαλτέζου εξοργίζει τόσο πολύ τον Μαυρίδη, που αποφασίζει να βγάλει μια για πάντα από τη μέση τον αστυνόμο που έχει βάλει σκοπό της ζωής του να ξεσκεπάσει τον επιχειρηματία. Αυτό που περιμένει ο Μαυρίδης είναι να κάνει το λάθος και να βρεθεί πιο κοντά του ο Μακρής...Και πραγματικά, αυτή η ώρα δεν θα αργήσει, καθώς ο Μακρής αναζητά ξανά τα βήματα του επιχειρηματία, έχοντας μαζί του και τη Σόνια. Εκείνη τη στιγμή, ο Μαυρίδης θα βρει την κατάλληλη ευκαιρία να τελειώσει με την υπόθεση ''Μακρής''. Η έκπληξη όμως έρχεται από αλλού...Την ώρα που ο Μαυρίδης σηκώνει το όπλο του για να εκτελέσει τον Μακρή, εμφανίζεται ο Μαλτέζος και πυροβολεί και αυτόν αλλά και την έντρομη Σόνια.


Πατηστε στο λινκ περιμενετε 3 δευτερολεπτα και μετα πατηστε
πανω δεξια στην οθονη στη λεξη skip ad για να δειτε τα video

ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΔΕΝ ΑΝΕΒΑΖΕΙ TA VIDEO,
ΤΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!

KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 378 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 379 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 380 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 381 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 382 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 383 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 384 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 385 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 386 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 387 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 388 VIDEO

MEGA KLEMMENA ONEIRA EPEISODIA 379-380-381-382-383-384-385-386-387-388 video perilipseis Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδια 379-380-381-382-383-384-385-386-387-388 περιληψεις βιντεο

Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 379 Δευτέρα 31/3/2014

Περίληψη: Η Σάννυ θα κάνει μία μεγάλη ανακάλυψη στον Ρώσο και θα του πει τι πραγματικά ένιωθε γι αυτόν τόσο καιρό αλλά θα τον παρακαλέσει να μην πει σε κανέναν τίποτα και να κρατήσουν τη σχέση τους έτσι όπως είναι τώρα. Ο Ορέστης θα βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου θα είναι ψυχολογικά χάλια και θα πίνει.Ο Ορέστης ενώ θα είναι πιωμένος θα τον ειδοποιήσουν οι συνάδελφοί του να τρέξει αμέσως στο χειρουργείο και αυτός θα τρέξει γρήγορα.Η Μαρέλα θα πάει στο μπαράκι όπου θα βρίσκεται η Φρύνη και θα της συστηθεί και θα της πει ότι ο Σάκης αγαπάει αυτή αλλά και το παιδί τους.Η Βίκυ θα μιλήσει με τον Σταύρο και θα του πει ότι την επόμενη μέρα η Αλεξάνδρα έχει τα γενέθλιά της ακόμα θα του σημειώσει ότι μεταξύ επικοινωνία που είχαν με την Αλεξάνδρα πλέον δεν ήταν όπως είναι.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 380 Τρίτη 1/4/2014

Περίληψη:Τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο για την Αλεξάνδρα αφού η αστυνομία θα ερευνήσει την γκαλερί που έχει και μέσα σε αυτή θα βρεθούν πίνακες, όπου είναι πλαστοί και αμέσως θα ζητήσουν εξηγήσεις από την Αλεξάνδρα για το τι συμβαίνει,χωρίς αυτή να μπορεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα.Ο Άρης για να μπορέσει να εκτελέσει για ακόμα μία φορά ένα από τα σχέδια του θα πάει να πλησιάσει την Πέγκυ και θα της ζητήσει να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Ο Άρης θα μάθει για τη σύλληψη της μητέρας του από την Βίκυ και θα τρέξει ανήσυχος να δει τι συμβαίνει στο τμήμα. Ο Σταύρος ενώ θα λείπει από το γραφείο του ο Λευτέρης θα μπει μέσα κρυφά όπου θα πάρει το φάκελο του Ιωνα για να μάθει ποιος είναι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 381 Πέμπτη 3/4/2014

Περίληψη:Ο Σταύρος θα επισκεφθεί στην αστυνομία την Αλεξάνδρα όπου και θα της συμπαρασταθεί ακόμα η μητέρα του η Βίκυ θα του ζητήσει να πάει να δει και την Χρύσα όπου δεν είναι καθόλου καλά ψυχολογικά. Η Φρύνη και ο Σάκης θα έχουν έναν άσχημο καβγά όταν η Φρύνη θα τον θεωρήσει μέτριο και λίγο. Ο Σταύρος μαζί με την Βίκυ θα έχουν ένα άσχημο καβγά για τη στάση και για την απομάκρυνση που κρατάει ο Σταύρος απέναντι στην Αλεξάνδρα. Στο σκίτσο που θα κάνει ο αστυνόμος Μακρής η Σόνια θα αναγνωρίσει το πρόσωπο της Βίκυς και τότε είναι που ο αστυνόμος θα είναι πιο προβληματισμένος σχετικά με το πρόσωπο του κυρίου Μαυρίδη και ότι κάτι πραγματικά συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 382 Παρασκευή 4/4/2014

Περίληψη:Ο Ορέστης είναι αγχωμένος αφού σκέφτεται την ατυχή στιγμή που είχε με το περιστατικό στο νοσοκομείο.Όταν η Νάντια τα μάθει τι έκανε ο Ορέστης στο νοσοκομείο θα τον μαλώσει πάρα πολύ άσχημα και τότε ο Ορέστης θα ξεσπάσει κι αμέσως αυτή θα καταλάβει ότι κάτι πιο σοβαρό έχει γίνει εκεί πέρα.Η Βίκυ θα κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη στον Νάσο και θα του πει ότι συνέχεια την πολιορκεί ο Μαυρίδης.Η Χρύσα θα πάει να επισκεφτεί τη μητέρα της στην ασφάλεια όπου και θα σταθεί δίπλα της και θα την παρηγορεί.Ο Μακρής θα δώσει την υπόσχεση του στην Σόνια και θα της πει ότι θα την προστατέψει από όλα τα κακά σχέδια που μπορούν να ετοιμάζουν.Στην αντίληψη της Σόνιας θα της έλθει κάτι που πραγματικά θα αμφισβητήσει αν ο Στήβ Μαυρίδης είναι πραγματικά ο Μαυρίδης.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 383 Παρασκευή 4/4/2014

Περίληψη:Ο Ρώσος και η Σάννυ θα έχουν ένα μικρό καβγά όταν ο Ρώσος θα θέλει να δώσει ένα χέρι ξύλο στον Μίλτο γι αυτό που της έκανε.Ο Μακρής θα μιλήσει μαζί με την Τάνια όπου θα της πει ότι έχει κάποιες αμφιβολίες για την ταυτότητα του Μαυρίδη και να είναι προσεκτική με αυτόν.Όταν ο Άρης θα δει τη φωτογραφία του πατέρα του κρεμασμένη στην D-PORT όπου θα την έχει κρεμάσει ο Μαυρίδης θα προβληματιστεί αμέσως .Τα προβλήματα για τον Ορέστη πλέον έχουν αρχίσει αφού στο νοσοκομείο τον καλούν να δώσει εξηγήσεις για το θέμα του περιστατικού με τον ασθενή.


Δευτέρα 7/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 384

Ο Ίωνας ειδοποιείται από το γηροκομείο για τον θάνατο του πατέρα του. Η Σόνια εξομολογείται στον Μακρή την πράξη της κι εκείνος προσπαθεί να την ηρεμήσει. Ο Σάκης και η Φρύνη προσπαθούν να αναθερμάνουν τη σχέση τους. Στο μεταξύ, η Μαρέλα εξομολογείται στη Στέλλα πως έχει συναισθήματα για κάποιον άντρα που δεν θα έπρεπε… Η Τάνια αναθέτει σε δύο αστυνομικίνες να κάνουν το «δόλωμα», προκειμένου να εντοπιστεί ο δολοφόνος με τη ζώνη… Η Νάντια προσπαθεί να πείσει τον Ορέστη να μη στεναχωριέται για το λάθος που έκανε κατά το χειρουργείο του ασθενούς του, αλλά εκείνος της ζητά να τα παρατήσουν όλα και να κάνουν μία καινούρια αρχή στην Αμερική.

Τρίτη 8/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 385

Ο Στηβ πολιορκεί έντονα τη Βίκυ και αυτή, αν και τον κρατά σε απόσταση, δείχνει να ανταποκρίνεται στο φλερτ του. Από την άλλη, ο Νάσος την προειδοποιεί να μην μπλέξει μαζί του. Ο Ορέστης πάει στο σπίτι της Χρύσας και επιμένει να της μιλήσει, αλλά εκείνη του απαντά πως ό,τι υπήρχε μεταξύ τους τελείωσε οριστικά. Ο Κυριάκος κατηγορεί τον Στηβ ότι τον χρησιμοποίησε για να εκδικηθεί την Αλεξάνδρα για προσωπικούς του λόγους. Ο Ορέστης παραδέχεται στη Νάντια ότι τη χωρίζει εξαιτίας της Χρύσας και εκείνη, απογοητευμένη, του λέει πως δεν θα τον συγχωρήσει ποτέ.

Πέμπτη 10/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 386

Η Σοφία κάνει μία συγκινητική δήλωση στον Στηβ… Ο Άρης προσπαθεί να εξηγήσει στη Μαρία ότι η Πέγκυ δεν σημαίνει τίποτα γι’ αυτόν, εκείνη όμως φεύγει, χωρίς να του αφήσει περιθώριο να της μιλήσει. Οι συνάδελφοι της Σάννυ τής ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στην εταιρεία. Η Νάντια τα βάζει με τον Σταύρο που δεν της είχε μιλήσει τόσο καιρό, ενώ ήξερε για την απιστία του Ορέστη. Ο Ρώσος λέει στη Χρύσα ότι είναι πλέον μαζί με τη Σάννυ και εκείνη τον ενθαρρύνει να ζήσει αυτή τη σχέση στο έπακρο… Η Σάννυ προτείνει στη Φρύνη να πιάσει δουλειά στη διαφημιστική, αλλά ο Σάκης δεν φαίνεται να ενθουσιάζεται με την ιδέα…

Παρασκευή 11/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 387

Η Σόνια πάει στον Ίωνα και του προτείνει να συνεργαστούν για να εκβιάσουν τον Μαυρίδη. Ο Ίωνας αρνείται φοβισμένος, αλλά η Σόνια επιμένει. Η Χρύσα φαίνεται να είναι σε πολύ καλύτερη διάθεση και δηλώνει στην Αλεξάνδρα πως από δω και πέρα θα φροντίζει καλά τον εαυτό της. Η Σοφία λέει στον Στηβ πως ξέρει το μυστικό του, αλλά αφού αυτός επιμένει να της κρύβεται, η ίδια παραιτείται. Στο μεταξύ, η Χρύσα ετοιμάζεται για κάποιο ταξίδι, ενώ η Σοφία στέλνει μήνυμα στον Ορέστη ότι σκοπεύει να φύγει για Αμερική…

Παρασκευή 11/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 388

Η Μαρέλα εξομολογείται στον Σάκη ότι τον σκέφτεται πολύ αλλά τον παρακαλεί να ξεκόψουν για λίγο καιρό. Η Βίκυ μαλώνει τον Άρη που «έπαιξε» με τη Μαρία και ο Άρης προσπαθεί να την πείσει ότι δεν τρέχει τίποτα ανάμεσα σε αυτόν και την Πέγκυ και ότι απλά τον βοηθά σε κάποια δουλειά του. Η Αλεξάνδρα βρίσκει τον Κυριάκο νεκρό στο διαμέρισμά του και φεύγει από εκεί σοκαρισμένη. Ο Σταύρος βλέπει την πεσμένη διάθεση της Νάντιας και της προτείνει να βγουν για φαγητό ώστε να ξεχαστεί λίγο. Η Βίκυ βλέπει με φρίκη το πορτραίτο του Μαλτέζου στην D – Port και ο Στηβ προσπαθεί να δικαιολογηθεί για την πρωτοβουλία του…


ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ: Ο ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΟΝΙΑ!!!
Όλο και πιο κοντά σε στοιχεία που θα αποκαλύψουν την πραγματική ταυτότητα του Μαυρίδη πλησιάζει ο αστυνόμος Μακρής στα ''Κλεμμένα Ονειρα'', με αποτέλεσμα να αποτελέσει...
κόκκινο πανί για τον επιχειρηματία που αποφασίζει να τον σκοτώσει! Την τελευταία στιγμή, όμως, δράση αναλαμβάνει ο Μαλτέζος που πυροβολεί εν ψυχρώ, όχι μόνο τον Μακρή, αλλά και τη Σόνια...

Πως όμως θα καταλήξουμε στην άγρια δολοφονία του αστυνόμου ; Όπως έχουμε δει στα επεισόδια, ο Μακρής δεν σταματά όλον αυτόν τον καιρό να σκαλίζει την υπόθεση του Μαυρίδη, ενώ θα βρεθεί και για έναν ακόμα λόγο στο στόχαστρο του επιχειρηματία, αφού είναι εκείνος που προσπαθεί να προστατέψει τη Σόνια : Την περιθάλπτει, την παίρνει ακόμα και στη φάρμα, ενώ σταδιακά, σύμφωνα με το Tvzapping, αρχίζει να αναπτύσσει ένα πιο ειδικό ενδιαφέρον για την κοπέλα, που εισπράττει από εκείνον την αγάπη και την στοργή που τόσο της έλειψε...Στο μεταξύ ο Μαυρίδης δεν μπορεί να αποδεχτεί με τίποτα το γεγονός ότι ο Μακρής συνεχίζει να αναζητά την άκρη του κουβαριού, ενώ ψάχνει λυσσαλέα την ''πρώην'' γυναίκα του, η οποία θεωρεί ότι τον πρόδωσε...Την ίδια στιγμή, με τη βοήθεια του Κυριάκου προσπαθεί να ενοχοποιήσει την Αλεξάνδρα, ενώ φαίνεται πως έχει στο χέρι τόσο τον Αρη, όσο και τον Σταύρο...

Και ενώ το σχέδιο του για την καταστροφή της οικογένειας φαίνεται να πηγαίνει ρολόι, το γεγονός ότι ο Μακρής πήγε στη Σερβία μαζί με τη μητέρα του Μαλτέζου εξοργίζει τόσο πολύ τον Μαυρίδη, που αποφασίζει να βγάλει μια για πάντα από τη μέση τον αστυνόμο που έχει βάλει σκοπό της ζωής του να ξεσκεπάσει τον επιχειρηματία. Αυτό που περιμένει ο Μαυρίδης είναι να κάνει το λάθος και να βρεθεί πιο κοντά του ο Μακρής...Και πραγματικά, αυτή η ώρα δεν θα αργήσει, καθώς ο Μακρής αναζητά ξανά τα βήματα του επιχειρηματία, έχοντας μαζί του και τη Σόνια. Εκείνη τη στιγμή, ο Μαυρίδης θα βρει την κατάλληλη ευκαιρία να τελειώσει με την υπόθεση ''Μακρής''. Η έκπληξη όμως έρχεται από αλλού...Την ώρα που ο Μαυρίδης σηκώνει το όπλο του για να εκτελέσει τον Μακρή, εμφανίζεται ο Μαλτέζος και πυροβολεί και αυτόν αλλά και την έντρομη Σόνια.


Πατηστε στο λινκ περιμενετε 3 δευτερολεπτα και μετα πατηστε
πανω δεξια στην οθονη στη λεξη skip ad για να δειτε τα video

ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΔΕΝ ΑΝΕΒΑΖΕΙ TA VIDEO,
ΤΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!

KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 378 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 379 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 380 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 381 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 382 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 383 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 384 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 385 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 386 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 387 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 388 VIDEO

MEGA KLEMMENA ONEIRA EPEISODIA 379-380-381-382-383-384-385-386-387-388 video perilipseis Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδια 379-380-381-382-383-384-385-386-387-388 περιληψεις βιντεο

Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 379 Δευτέρα 31/3/2014

Περίληψη: Η Σάννυ θα κάνει μία μεγάλη ανακάλυψη στον Ρώσο και θα του πει τι πραγματικά ένιωθε γι αυτόν τόσο καιρό αλλά θα τον παρακαλέσει να μην πει σε κανέναν τίποτα και να κρατήσουν τη σχέση τους έτσι όπως είναι τώρα. Ο Ορέστης θα βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου θα είναι ψυχολογικά χάλια και θα πίνει.Ο Ορέστης ενώ θα είναι πιωμένος θα τον ειδοποιήσουν οι συνάδελφοί του να τρέξει αμέσως στο χειρουργείο και αυτός θα τρέξει γρήγορα.Η Μαρέλα θα πάει στο μπαράκι όπου θα βρίσκεται η Φρύνη και θα της συστηθεί και θα της πει ότι ο Σάκης αγαπάει αυτή αλλά και το παιδί τους.Η Βίκυ θα μιλήσει με τον Σταύρο και θα του πει ότι την επόμενη μέρα η Αλεξάνδρα έχει τα γενέθλιά της ακόμα θα του σημειώσει ότι μεταξύ επικοινωνία που είχαν με την Αλεξάνδρα πλέον δεν ήταν όπως είναι.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 380 Τρίτη 1/4/2014

Περίληψη:Τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο για την Αλεξάνδρα αφού η αστυνομία θα ερευνήσει την γκαλερί που έχει και μέσα σε αυτή θα βρεθούν πίνακες, όπου είναι πλαστοί και αμέσως θα ζητήσουν εξηγήσεις από την Αλεξάνδρα για το τι συμβαίνει,χωρίς αυτή να μπορεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα.Ο Άρης για να μπορέσει να εκτελέσει για ακόμα μία φορά ένα από τα σχέδια του θα πάει να πλησιάσει την Πέγκυ και θα της ζητήσει να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Ο Άρης θα μάθει για τη σύλληψη της μητέρας του από την Βίκυ και θα τρέξει ανήσυχος να δει τι συμβαίνει στο τμήμα. Ο Σταύρος ενώ θα λείπει από το γραφείο του ο Λευτέρης θα μπει μέσα κρυφά όπου θα πάρει το φάκελο του Ιωνα για να μάθει ποιος είναι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 381 Πέμπτη 3/4/2014

Περίληψη:Ο Σταύρος θα επισκεφθεί στην αστυνομία την Αλεξάνδρα όπου και θα της συμπαρασταθεί ακόμα η μητέρα του η Βίκυ θα του ζητήσει να πάει να δει και την Χρύσα όπου δεν είναι καθόλου καλά ψυχολογικά. Η Φρύνη και ο Σάκης θα έχουν έναν άσχημο καβγά όταν η Φρύνη θα τον θεωρήσει μέτριο και λίγο. Ο Σταύρος μαζί με την Βίκυ θα έχουν ένα άσχημο καβγά για τη στάση και για την απομάκρυνση που κρατάει ο Σταύρος απέναντι στην Αλεξάνδρα. Στο σκίτσο που θα κάνει ο αστυνόμος Μακρής η Σόνια θα αναγνωρίσει το πρόσωπο της Βίκυς και τότε είναι που ο αστυνόμος θα είναι πιο προβληματισμένος σχετικά με το πρόσωπο του κυρίου Μαυρίδη και ότι κάτι πραγματικά συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 382 Παρασκευή 4/4/2014

Περίληψη:Ο Ορέστης είναι αγχωμένος αφού σκέφτεται την ατυχή στιγμή που είχε με το περιστατικό στο νοσοκομείο.Όταν η Νάντια τα μάθει τι έκανε ο Ορέστης στο νοσοκομείο θα τον μαλώσει πάρα πολύ άσχημα και τότε ο Ορέστης θα ξεσπάσει κι αμέσως αυτή θα καταλάβει ότι κάτι πιο σοβαρό έχει γίνει εκεί πέρα.Η Βίκυ θα κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη στον Νάσο και θα του πει ότι συνέχεια την πολιορκεί ο Μαυρίδης.Η Χρύσα θα πάει να επισκεφτεί τη μητέρα της στην ασφάλεια όπου και θα σταθεί δίπλα της και θα την παρηγορεί.Ο Μακρής θα δώσει την υπόσχεση του στην Σόνια και θα της πει ότι θα την προστατέψει από όλα τα κακά σχέδια που μπορούν να ετοιμάζουν.Στην αντίληψη της Σόνιας θα της έλθει κάτι που πραγματικά θα αμφισβητήσει αν ο Στήβ Μαυρίδης είναι πραγματικά ο Μαυρίδης.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 383 Παρασκευή 4/4/2014

Περίληψη:Ο Ρώσος και η Σάννυ θα έχουν ένα μικρό καβγά όταν ο Ρώσος θα θέλει να δώσει ένα χέρι ξύλο στον Μίλτο γι αυτό που της έκανε.Ο Μακρής θα μιλήσει μαζί με την Τάνια όπου θα της πει ότι έχει κάποιες αμφιβολίες για την ταυτότητα του Μαυρίδη και να είναι προσεκτική με αυτόν.Όταν ο Άρης θα δει τη φωτογραφία του πατέρα του κρεμασμένη στην D-PORT όπου θα την έχει κρεμάσει ο Μαυρίδης θα προβληματιστεί αμέσως .Τα προβλήματα για τον Ορέστη πλέον έχουν αρχίσει αφού στο νοσοκομείο τον καλούν να δώσει εξηγήσεις για το θέμα του περιστατικού με τον ασθενή.


Δευτέρα 7/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 384

Ο Ίωνας ειδοποιείται από το γηροκομείο για τον θάνατο του πατέρα του. Η Σόνια εξομολογείται στον Μακρή την πράξη της κι εκείνος προσπαθεί να την ηρεμήσει. Ο Σάκης και η Φρύνη προσπαθούν να αναθερμάνουν τη σχέση τους. Στο μεταξύ, η Μαρέλα εξομολογείται στη Στέλλα πως έχει συναισθήματα για κάποιον άντρα που δεν θα έπρεπε… Η Τάνια αναθέτει σε δύο αστυνομικίνες να κάνουν το «δόλωμα», προκειμένου να εντοπιστεί ο δολοφόνος με τη ζώνη… Η Νάντια προσπαθεί να πείσει τον Ορέστη να μη στεναχωριέται για το λάθος που έκανε κατά το χειρουργείο του ασθενούς του, αλλά εκείνος της ζητά να τα παρατήσουν όλα και να κάνουν μία καινούρια αρχή στην Αμερική.

Τρίτη 8/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 385

Ο Στηβ πολιορκεί έντονα τη Βίκυ και αυτή, αν και τον κρατά σε απόσταση, δείχνει να ανταποκρίνεται στο φλερτ του. Από την άλλη, ο Νάσος την προειδοποιεί να μην μπλέξει μαζί του. Ο Ορέστης πάει στο σπίτι της Χρύσας και επιμένει να της μιλήσει, αλλά εκείνη του απαντά πως ό,τι υπήρχε μεταξύ τους τελείωσε οριστικά. Ο Κυριάκος κατηγορεί τον Στηβ ότι τον χρησιμοποίησε για να εκδικηθεί την Αλεξάνδρα για προσωπικούς του λόγους. Ο Ορέστης παραδέχεται στη Νάντια ότι τη χωρίζει εξαιτίας της Χρύσας και εκείνη, απογοητευμένη, του λέει πως δεν θα τον συγχωρήσει ποτέ.

Πέμπτη 10/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 386

Η Σοφία κάνει μία συγκινητική δήλωση στον Στηβ… Ο Άρης προσπαθεί να εξηγήσει στη Μαρία ότι η Πέγκυ δεν σημαίνει τίποτα γι’ αυτόν, εκείνη όμως φεύγει, χωρίς να του αφήσει περιθώριο να της μιλήσει. Οι συνάδελφοι της Σάννυ τής ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στην εταιρεία. Η Νάντια τα βάζει με τον Σταύρο που δεν της είχε μιλήσει τόσο καιρό, ενώ ήξερε για την απιστία του Ορέστη. Ο Ρώσος λέει στη Χρύσα ότι είναι πλέον μαζί με τη Σάννυ και εκείνη τον ενθαρρύνει να ζήσει αυτή τη σχέση στο έπακρο… Η Σάννυ προτείνει στη Φρύνη να πιάσει δουλειά στη διαφημιστική, αλλά ο Σάκης δεν φαίνεται να ενθουσιάζεται με την ιδέα…

Παρασκευή 11/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 387

Η Σόνια πάει στον Ίωνα και του προτείνει να συνεργαστούν για να εκβιάσουν τον Μαυρίδη. Ο Ίωνας αρνείται φοβισμένος, αλλά η Σόνια επιμένει. Η Χρύσα φαίνεται να είναι σε πολύ καλύτερη διάθεση και δηλώνει στην Αλεξάνδρα πως από δω και πέρα θα φροντίζει καλά τον εαυτό της. Η Σοφία λέει στον Στηβ πως ξέρει το μυστικό του, αλλά αφού αυτός επιμένει να της κρύβεται, η ίδια παραιτείται. Στο μεταξύ, η Χρύσα ετοιμάζεται για κάποιο ταξίδι, ενώ η Σοφία στέλνει μήνυμα στον Ορέστη ότι σκοπεύει να φύγει για Αμερική…

Παρασκευή 11/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 388

Η Μαρέλα εξομολογείται στον Σάκη ότι τον σκέφτεται πολύ αλλά τον παρακαλεί να ξεκόψουν για λίγο καιρό. Η Βίκυ μαλώνει τον Άρη που «έπαιξε» με τη Μαρία και ο Άρης προσπαθεί να την πείσει ότι δεν τρέχει τίποτα ανάμεσα σε αυτόν και την Πέγκυ και ότι απλά τον βοηθά σε κάποια δουλειά του. Η Αλεξάνδρα βρίσκει τον Κυριάκο νεκρό στο διαμέρισμά του και φεύγει από εκεί σοκαρισμένη. Ο Σταύρος βλέπει την πεσμένη διάθεση της Νάντιας και της προτείνει να βγουν για φαγητό ώστε να ξεχαστεί λίγο. Η Βίκυ βλέπει με φρίκη το πορτραίτο του Μαλτέζου στην D – Port και ο Στηβ προσπαθεί να δικαιολογηθεί για την πρωτοβουλία του…


ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ: Ο ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΟΝΙΑ!!!
Όλο και πιο κοντά σε στοιχεία που θα αποκαλύψουν την πραγματική ταυτότητα του Μαυρίδη πλησιάζει ο αστυνόμος Μακρής στα ''Κλεμμένα Ονειρα'', με αποτέλεσμα να αποτελέσει...
κόκκινο πανί για τον επιχειρηματία που αποφασίζει να τον σκοτώσει! Την τελευταία στιγμή, όμως, δράση αναλαμβάνει ο Μαλτέζος που πυροβολεί εν ψυχρώ, όχι μόνο τον Μακρή, αλλά και τη Σόνια...

Πως όμως θα καταλήξουμε στην άγρια δολοφονία του αστυνόμου ; Όπως έχουμε δει στα επεισόδια, ο Μακρής δεν σταματά όλον αυτόν τον καιρό να σκαλίζει την υπόθεση του Μαυρίδη, ενώ θα βρεθεί και για έναν ακόμα λόγο στο στόχαστρο του επιχειρηματία, αφού είναι εκείνος που προσπαθεί να προστατέψει τη Σόνια : Την περιθάλπτει, την παίρνει ακόμα και στη φάρμα, ενώ σταδιακά, σύμφωνα με το Tvzapping, αρχίζει να αναπτύσσει ένα πιο ειδικό ενδιαφέρον για την κοπέλα, που εισπράττει από εκείνον την αγάπη και την στοργή που τόσο της έλειψε...Στο μεταξύ ο Μαυρίδης δεν μπορεί να αποδεχτεί με τίποτα το γεγονός ότι ο Μακρής συνεχίζει να αναζητά την άκρη του κουβαριού, ενώ ψάχνει λυσσαλέα την ''πρώην'' γυναίκα του, η οποία θεωρεί ότι τον πρόδωσε...Την ίδια στιγμή, με τη βοήθεια του Κυριάκου προσπαθεί να ενοχοποιήσει την Αλεξάνδρα, ενώ φαίνεται πως έχει στο χέρι τόσο τον Αρη, όσο και τον Σταύρο...

Και ενώ το σχέδιο του για την καταστροφή της οικογένειας φαίνεται να πηγαίνει ρολόι, το γεγονός ότι ο Μακρής πήγε στη Σερβία μαζί με τη μητέρα του Μαλτέζου εξοργίζει τόσο πολύ τον Μαυρίδη, που αποφασίζει να βγάλει μια για πάντα από τη μέση τον αστυνόμο που έχει βάλει σκοπό της ζωής του να ξεσκεπάσει τον επιχειρηματία. Αυτό που περιμένει ο Μαυρίδης είναι να κάνει το λάθος και να βρεθεί πιο κοντά του ο Μακρής...Και πραγματικά, αυτή η ώρα δεν θα αργήσει, καθώς ο Μακρής αναζητά ξανά τα βήματα του επιχειρηματία, έχοντας μαζί του και τη Σόνια. Εκείνη τη στιγμή, ο Μαυρίδης θα βρει την κατάλληλη ευκαιρία να τελειώσει με την υπόθεση ''Μακρής''. Η έκπληξη όμως έρχεται από αλλού...Την ώρα που ο Μαυρίδης σηκώνει το όπλο του για να εκτελέσει τον Μακρή, εμφανίζεται ο Μαλτέζος και πυροβολεί και αυτόν αλλά και την έντρομη Σόνια.


Πατηστε στο λινκ περιμενετε 3 δευτερολεπτα και μετα πατηστε
πανω δεξια στην οθονη στη λεξη skip ad για να δειτε τα video

ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΔΕΝ ΑΝΕΒΑΖΕΙ TA VIDEO,
ΤΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!

KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 378 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 379 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 380 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 381 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 382 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 383 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 384 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 385 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 386 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 387 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 388 VIDEO

IFFET ΜΙΑ ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ME ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗ...
Iffet Episode 2 Greek Subs ΙΦΦΕΤ Επεισόδιο 2 Ελληνικοί Υπότιτλοι
ΙΦΦΕΤ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 ΠΡΩΤΟ IFFET EPEISODIO 1 VIDEO
ΙΦΦΕΤ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ IFFET EPEISODIO TELEUTAIO FINAL VIDEO


Greek Subs IFFET ANT1 Επεισοδια Ιφέτ Ελληνικοι Υποτιτλοι (Iffet Deniz Cakir- Ιφφετ Ντενίζ Τσακίρ).Πρόκειται για ένα ρομαντικό δράμα βασισμένο στην ταινία του Μαζντε Αρς όπου μια νέα όμορφη κοπέλα θέλει να εκδικηθεί τον άντρα που αγάπησε.
ΜΙΑ ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ME ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗ
Η Ιφέτ (Ντενίζ Τσακίρ) είναι μια όμορφη αθώα κοπέλα που μένει σε μια φτωχογειτονιά μαζί με τον πατερά της Αχμέτ (Μεχμέτ Τσαλίκ) και την ξαδέρφη της Νιμέτ. Ο πατέρας της φέρεται σκληρά και αδίστακτα. Δεν της επιτρέπει να βγαίνει έξω, να μιλάει με αγόρια και να φοράει μοντέρνα ρούχα. Παρά τους σκληρούς κανόνες που τηρεί η οικογένεια της, η Ιφφέτ συναντά μυστικά το αγόρι της τον Τζεμίλ (Ιμπραήμ Τσελικόλ). Ο Τζεμιλ είναι ένας νεαρός όμορφος ταξιτζής, που την υπεραγαπά και θέλει να είναι μαζί της κάθε στιγμή. Μια μέρα η Ιφφετ θα πάει σε εναν γάμο που γίνεται στη γειτονιά. Όλοι σχεδόν οι γείτονες είναι καλεσμένοι, ανάμεσα τους και ο Τζεμιλ.

Και ενώ ο πατέρας της συζητάει με τους φίλους του, η κοπέλα βρίσκει την ευκαιρία να φύγει κρυφά από την τελετή και να πάει στο δασός για να συναντηθεί με τον Τζάμι. Εκεί ο Τζεμίλ θα χάσει τον έλεγχο και θα βιάσει την Ιφφετ. Αυτή η τραγωδία δε θα επηρεάσει μόνο τη ζωή της κοπέλας αλλά και άλλων ανθρώπων. Η Ιφφετ θα συγχωρήσει τον Τζεμιλ και θα του ζητήσει να παντρευτούν το συντομότερο δυνατόν. Τίποτα όμως δε θα γίνει όπως σχεδιάζει. Ο Τζεμιλ, την εγκαταλείπει και παντρεύεται μια άλλη γυναίκα για τα λεφτά της. Παράλληλα ο πατέρας της μαθαίνει για τη σχέση της με τον Τζεμιλ και τη διώχνει. Μόνη και εγκαταλελειμμένη, διψάει πλέον μόνο για εκδίκηση. Θα καταφέρει όμως να ξεχάσει τον Τζεμιλ και τα αισθήματα της για εκείνον;
Η Ντενίζ Τσακίρ και ο Ιμπραήμ Τσελίκολ, που υποδύονται το ζευγάρι στη σειρά, είναι ζευγάρι και στη ζωή, και μάλιστα έχουν δεθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο Φαρούκ Τεμπούρ.ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΙΦΦΕΤ: Ντενίζ Τσακίρ, Ιμπραήμ Τσελίκολ, Ερέν Οζγιαλτσίν, Οζάν Τσομπάνογλου, Ζουχάλ Ολτσάγ, Μελικέ Γκιουνέρ.
Η σειρά αποτελείται από 40 επεισόδια και έκανε πρεμιέρα στο τουρκικό κανάλι Star TV στις 17 Σεπτεμβρίου 2011. Είναι παραγωγή της εταιρίας Goldfilm. Το σενάριο υπογράφουν οι Τζαν Σινάν, Μουζγκάν Καϊσερλι και Ζουλκούφ Γιουτσέλ.Η σειρά έχει προβληθεί σε αρκετές χώρες όπως η Ρουμανία, το Αφγανιστάν, το Ιραν και η Βοσνία Ερζεγοβίνη και αναμένεται να κάνει σύντομα πρεμιέρα στο κανάλι.

IFFET Series Cast Actors
Ali Pinar Ali Pinar Roberto
Deniz Çakir Deniz Çakir Iffet
Ibrahim Celikkol Ibrahim Celikkol Cemil
Zuhal Olcay Zuhal Olcay Dilek
Mahir Günsiray Mahir Günsiray Ali Ihsan
Selen Uçer Selen Uçer Gulin
Mehmet Cevik Mehmet Cevik Ahmet
Melike Güner Melike Güner Betul
Melike Guner Melike Guner Betul
Ecem Özkaya Ecem Özkaya Nil

1
Φανταστείτε να βρίσκεστε σε ένα κτίριο στο οποίο χτυπάει υπερβολικά συχνά συναγερμός, ακόμα και για περιπτώσεις που τελικά δεν χρειαζόταν. Το να ανεβοκατεβαίνετε σκάλες και να εκκενώνετε πολύ συχνά το κτίριο σας κουράζει μακροπρόθεσμα και σωματικά αλλά και ψυχικά, καθώς διακόπτει τη ροή της ζωής σας και σας γεμίζει αναστάτωση. Κάτι παρεμφερές συμβαίνει και με το άγχος: μας προετοιμάζει υπερβολικά συχνά για τον υποτιθέμενο κίνδυνο, που τελικά εξαντλούμαστε.

Ενώ λοιπόν το άγχος είναι ένα χρήσιμος προστατευτικός μηχανισμός, μπορεί

α) να κινητοποιείται συχνότερα από το φυσιολογικό, επειδή ζούμε σε γρήγορους ρυθμούς και εκτεθειμένοι σε στρεσογόνο περιβάλλον ή

β) να ζούμε σε φυσιολογικό περιβάλλον αλλά από μόνοι μας κάθε τόσο να νομίζουμε ότι απειλούμαστε.

Αυτή η υπερβολική κινητοποίηση του άγχους οδηγεί στο χρόνιο άγχος, το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας.

- Συγκεκριμένα, η κοφτή αναπνοή οδηγεί σε ανεπαρκή οξυγόνωση ή σε υπεροξυγόνωση του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε ή και να νιώθουμε ληθαργικοί.

- Και το κυκλοφορικό σύστημα πλήττεται από το άγχος. Έχετε μάλλον ακούσει ότι η στεναχώρια κάνει κακό στη καρδιά. Το άγχος αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες για την εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου, καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων. Πριν συμβούν βέβαια σοβαρές παθήσεις, έχουν προηγηθεί προειδοποιητικά σημάδια: πόνοι, ταχυκαρδίες, ζαλάδες, αίσθηση παλμού, απορρύθμιση και υψηλές τιμές της αρτηριακής μας πίεσης.

- Ποιες είναι οι επιπτώσεις του άγχους στο μυοσκελετικό μας σύστημα; Από τη διαρκή ένταση, οι μύες του σώματος μας κουράζονται και πιάνονται πολύ, καθώς συσσωρεύουν ενέργεια που τελικά δεν δαπανάται πουθενά. Πόνοι στον αυχένα είναι ιδιαίτερα συνηθισμένοι (πολλοί λένε ότι το άγχος συσσωρεύεται στη περιοχή του αυχένα και στο πάνω μέρος της πλάτης), ενώ οι μυοσκελετικοί πόνοι οξύνονται. Πολλές φορές μάλιστα οι «πιασμένοι» μύες προκαλούν και πονοκεφάλους.

- Μακροπρόθεσμα το άγχος επηρεάζει και την ποιότητα του ύπνου μας. Όταν είμαστε αγχωμένοι, κάνουμε το χειρότερο ύπνο. Κατά τη διάρκεια του ύπνου δρα η λεγόμενη αυξητική ορμόνη, που έχει ως δουλειά της να επουλώσει τις πληγες και τα τραύματά μας και να βοηθήσει στην αναπλήρωση των κυττάρων μας και στο μεγάλωμα νυχιών, τριχών κτλ. Αν κοιμόμαστε λίγο ή άσχημα, ο μυικός ιστός και άλλα σημεία του σώματος δεν επουλώνονται επαρκώς, με αποτέλεσμα άσχημη όψη, χρόνιους πόνους και διάφορα προβλήματα υγείας.

Ο οργανισμός μας συνήθίζει στην υψηλή ένταση και δυσκολεύεται να χαλαρώσει αρκετά, ώστε να αποκοιμηθεί και να απολαύσει έναν ποιοτικό ύπνο. Στη πράξη μάλιστα χρόνιου άγχους οφείλονται οι περισσότερες από τις διαταραχές του ύπνου, όπως οι εξής:

Αυπνία
Εφιάλτες
Τρίξιμο των δοντιών ( βρυγμός ή βρουξισμός)
Νυχτερινός τρόμος ( το να ξυπνάμε απότομα τρομαγμένοι, χωρίς όμως να θυμόμαστε κάποιοι κακό όνειρο)
Υπνοβασία

Πώς θα καταλάβω αν πάσχω από κάποια διαταραχή του ύπνου;

Aπαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Nιώθετε ευέξαπτοι κατά τη διάρκεια της ημέρας;
Έχετε υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας;
Δυσκολεύεστε να μείνετε ξύπνιοι όταν στέκεστε ακίνητοι, όταν βλέπετε τηλεόραση, όταν παρακολουθείτε μια ομιλία ή όταν διαβάζετε;
Nυστάζετε ή κουράζεστε εύκολα όταν οδηγείτε;
Εχετε δυσκολία να συγκεντρωθείτε;
Σας λένε συχνά ότι φαίνεστε κουρασμένοι;
Αντιδράτε αργά;
Δυσκολεύεστε να ελέγξετε τα συναισθήματά σας;
Εχετε ανάγκη να κοιμάστε το μεσημέρι κάθε μέρα;
Kαταναλώνετε (ή νιώθετε να χρειάζεστε) αρκετή καφεϊνη;
Eχετε συχνά εφιάλτες;
Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο σας;
Δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε, ακόμα και αν είστε κουρασμένοι;
Ξυπνάτε τη νύχτα τρομαγμένοι;
Nιώθετε ότι έχετε καιρό να ξυπνήσετε ξεκούραστοι και χορτάτοι από ύπνο;
Σας λένε ότι κάνετε ανησυχο ύπνο;

Aν απαντήσατε θετικά σε αρκετές από τις παραπάνω ερωτήσεις, θα ήταν καλή ιδέα να επισκεφτείτε ένα ειδικό.

Πηγή: boro-gr

Η ΣΕΛΊΔΑ ΈΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΌ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ.ΣΥΜΒΟΥΛΕΎΕΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΌ ΣΑΣ.
«Κάλλιον του θεραπεύειν, προλαμβάνειν!».

To LG-G2-mini αναμένεται να κυκλοφορήσει σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Ασία μέχρι το τέλος Μάρτίου όπως ανακοίνωσε η LG. Το LG G2 mini θα βγει σε τρεις διαφορετικές παραλλαγές: μόνο 3G, LTE και Dual SIM. Όσον αφορά στη CPU, θα βγεί με quad-core Snapdragon 400 στα 1.2GHz και με quad-core Nvidia Tegra 4i στα 1.7GHz. Το G2 mini έχει οθόνη αφής 4.7 ίντσες ανάλυσης qHD, τετραπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 400, μνήμη RAM 1GB, κάμερα 8 Megapixel και τρέχει Android 4.4. KitKat. Θα βγει σε τέσσερα χρώματα, λευκό, μαύρο, χρυσό και κόκκινο. Η τιμή του δεν είναι ακόμη γνωστή. Όσο για την Ελλάδα, όπως είχε μεταφέρει το Techblog πριν λίγες μέρες θα πρέπει να αναμένεται αρχές Απριλίου. LG G2 mini hands-on Πηγή Μάθε για: LG, LG G2 mini, LG Smartphones Συντάκτης: Λορένα Σιούτη.

1
Οι μαμάδες μας είναι αυτές που μας μεγάλωσαν με την πεποίθηση πως όσο πιο συχνά κόβουμε τα μαλλιά μας τόσο πιο γρήγορα αυτά θα μεγαλώνουν. Είναι αλήθεια, όμως, ή μας μεγάλωναν με παραμύθια;...


Αν το σκεφτείς τα μαλλιά μεγαλώνουν από τις ρίζες. Έτσι, δεν έχει καμία λογική να κόβεις πιο συχνά τα μαλλιά σου αν θέλεις να τα μακρύνεις.

Αν αυτό που θέλεις είναι να έχεις υγιή μαλλιά τότε σίγουρα το συχνό κόψιμο θα τα απελευθερώνει από τις κουρασμένες και κατεστραμένες άκρες αλλά σε καμία περίπτωση δε θα επηρεάσει το μεγάλωμα τους.

Αυτό είναι απόφαση της φύσης και όχι δική σου!

Ένα βήμα πριν από το διαζύγιο είναι η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και ο Βαγγέλης Μητρογιάννης: ο επιχειρηματίας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε διάσταση, ενώ, μέχρι στιγμής, η ηθοποιός δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο και οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν γνώριζε την κίνηση του πάλαι ποτέ αγαπημένου της!
«Με την Αλεξάνδρα πράγματι βρισκόμαστε σε διάσταση εδώ και αρκετό καιρό. Όλα έγιναν υπό το καθεστώς ενός πολιτισμένου τρόπου. Παραμένουμε δυο φίλοι κι αυτό άλλωστε φάνηκε τελευταία από κοινές εμφανίσεις που είχαμε σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Ήδη έχω επιλέξει να κάνω μια νέα ζωή», αναφέρει ο επιχειρηματίας σε ανακοίνωση που έστειλε στον δημοσιογράφο Γιώργο Σφακιανάκη.
Μιλώντας για την ηθοποιό, ο κ. Μητρογιάννης αναφέρει: «η Αλεξάνδρα είναι μια σπουδαία προσωπικότητα, μια καταξιωμένη ηθοποιός κι ελπίζω στη ζωή της να βρει ό,τι ακριβώς επιθυμεί γιατί το αξίζει. Θα βρει το δρόμο της χωρίς να χρειάζεται ανθρώπους που να την προστατεύουν εκμεταλλευόμενοι τη δική τους εξουσία».
Πληροφορίες λένε πως η ηθοποιός, που είχε παράσταση για την «Πρόβα Νυφικού» την ώρα που η ανακοίνωση είδε το φως της δημοσιότητας, δεν γνώριζε όσα έπραξε ο επιχειρηματίας. Προς το παρόν,δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο, ενώ, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Ok!» που κυκλοφόρησε λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση, υποστηρίζει πως «τίποτα δεν κρατά για πάντα» και ότι «το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου»!
Τα «σύννεφα» στον γάμο του ζευγαριού, που έγινε τον Οκτώβριο του 2011 με κουμπάρο τον Γιώργο Μαζωνάκη, έκαναν την εμφάνισή τους πριν από αρκετούς μήνες και, μάλιστα, είχε προκαλέσει αίσθηση η απουσία του επιχειρηματία από την επίσημη πρεμιέρα της ηθοποιού (είχε, όμως, παραβρεθεί στην πρώτη της παράσταση). Πληροφορίες αναφέρουν πως Αλεξάνδρα και Βαγγέλης δεν μένουν πλέον μαζί και επικοινωνούν μόνο μέσω δικηγόρων…
star-gr

Αποκλειστικά για την αγορά της Κίνας ανακοινώθηκε επίσημα το Nubia X6 (κατασκευαστής ZTE) με οθόνη 6.44 ίντσες Full HD, τετραπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 801, μνήμη RAM 3GB και μπαταρία 4250 mAh. Έχει κάμερα 13 Megapixel και δεύτερη μπροστινή με τα ίδια Megapixel. Το εντυπωσιακό Nubia X6 θα κυκλοφορήσει στην Κίνα με τιμή περίπου 465 ευρώ. Πάμε Κίνα;? Πηγή Μάθε για: Android Smartphones, China, Nubia X6, ZTE Συντάκτης: Κώστας Βλαχάκης.

KLEMMENA ONEIRA ALEXANDRA VALATOU Αλεξανδρα Βαλατου Τέλος Κλεμμένα Όνειρα: Η Αλεξάνδρα επουλώνει τις πληγές της...
Οι πράξεις τέλους ήδη έχουν γραφτεί και σε λίγο γυρίζονται. Η Αλεξάνδρα είναι ένα από τα βασικά πρόσωπα που ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ από τις δολοπλοκίες του Μαλτέζου. Από την πρώτη στιγμή που της άλλαξαν το παιδί, από την απιστία και το ψέμα του άνδρα της, αλλά και μέχρι την τελευταία στιγμή που φυλακίζεται δύο φορές χάρη στις μηχανορραφίες του Μαυρίδη. Η Αλεξάνδρα όσο κι αν προσπάθησε δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το παρελθόν της. Στο τέλος θα μάθει να ζει με αυτό. Θα έχει δύο γιους, τον Σταύρο σαν φυσικό της παιδί που θα τον συγχωρήσει, αλλά και τον Αρη που τον μεγάλωσε αλλά και τον πόνεσε περισσότερο από όλους. Με τη Βίκυ πάντα θα τις ενώνει η αγάπη τους για τα παιδιά, αλλά πάντα θα μείνουν αντίζηλες. Δύο γυναίκες που είχαν τον ίδιο άνδρα όχι μία αλλά δύο φορές. Πληγωμένη που ο άνδρας της συναισθηματικά διαλέγει τη Βίκυ. Καμία ουσιαστική σχέση δεν υπάρχει στη ζωή της. Καμία αγάπη δεν πρόκειται να της τραβήξει το ενδιαφέρον. Κι όταν όλα τελειώσουν, όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και αποδοθεί δικαιοσύνη, πληρώνοντας ο άνθρωπος που την κατέστρεψε, θα έρθει και για την Αλεξάνδρα η λύτρωση. Θέλοντας να επουλώσει τις πληγές της, σχεδόν αποκαμωμένη, φεύγει ψάχνοντας την ηρεμία και την ευτυχία της!
undefined

MEGA KLEMMENA ONEIRA EPEISODIA 379-380-381-382-383-384-385-386-387-388 video perilipseis Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδια 379-380-381-382-383-384-385-386-387-388 περιληψεις βιντεο

Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 379 Δευτέρα 31/3/2014

Περίληψη: Η Σάννυ θα κάνει μία μεγάλη ανακάλυψη στον Ρώσο και θα του πει τι πραγματικά ένιωθε γι αυτόν τόσο καιρό αλλά θα τον παρακαλέσει να μην πει σε κανέναν τίποτα και να κρατήσουν τη σχέση τους έτσι όπως είναι τώρα. Ο Ορέστης θα βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου θα είναι ψυχολογικά χάλια και θα πίνει.Ο Ορέστης ενώ θα είναι πιωμένος θα τον ειδοποιήσουν οι συνάδελφοί του να τρέξει αμέσως στο χειρουργείο και αυτός θα τρέξει γρήγορα.Η Μαρέλα θα πάει στο μπαράκι όπου θα βρίσκεται η Φρύνη και θα της συστηθεί και θα της πει ότι ο Σάκης αγαπάει αυτή αλλά και το παιδί τους.Η Βίκυ θα μιλήσει με τον Σταύρο και θα του πει ότι την επόμενη μέρα η Αλεξάνδρα έχει τα γενέθλιά της ακόμα θα του σημειώσει ότι μεταξύ επικοινωνία που είχαν με την Αλεξάνδρα πλέον δεν ήταν όπως είναι.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 380 Τρίτη 1/4/2014

Περίληψη:Τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο για την Αλεξάνδρα αφού η αστυνομία θα ερευνήσει την γκαλερί που έχει και μέσα σε αυτή θα βρεθούν πίνακες, όπου είναι πλαστοί και αμέσως θα ζητήσουν εξηγήσεις από την Αλεξάνδρα για το τι συμβαίνει,χωρίς αυτή να μπορεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα.Ο Άρης για να μπορέσει να εκτελέσει για ακόμα μία φορά ένα από τα σχέδια του θα πάει να πλησιάσει την Πέγκυ και θα της ζητήσει να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Ο Άρης θα μάθει για τη σύλληψη της μητέρας του από την Βίκυ και θα τρέξει ανήσυχος να δει τι συμβαίνει στο τμήμα. Ο Σταύρος ενώ θα λείπει από το γραφείο του ο Λευτέρης θα μπει μέσα κρυφά όπου θα πάρει το φάκελο του Ιωνα για να μάθει ποιος είναι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 381 Πέμπτη 3/4/2014

Περίληψη:Ο Σταύρος θα επισκεφθεί στην αστυνομία την Αλεξάνδρα όπου και θα της συμπαρασταθεί ακόμα η μητέρα του η Βίκυ θα του ζητήσει να πάει να δει και την Χρύσα όπου δεν είναι καθόλου καλά ψυχολογικά. Η Φρύνη και ο Σάκης θα έχουν έναν άσχημο καβγά όταν η Φρύνη θα τον θεωρήσει μέτριο και λίγο. Ο Σταύρος μαζί με την Βίκυ θα έχουν ένα άσχημο καβγά για τη στάση και για την απομάκρυνση που κρατάει ο Σταύρος απέναντι στην Αλεξάνδρα. Στο σκίτσο που θα κάνει ο αστυνόμος Μακρής η Σόνια θα αναγνωρίσει το πρόσωπο της Βίκυς και τότε είναι που ο αστυνόμος θα είναι πιο προβληματισμένος σχετικά με το πρόσωπο του κυρίου Μαυρίδη και ότι κάτι πραγματικά συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 382 Παρασκευή 4/4/2014

Περίληψη:Ο Ορέστης είναι αγχωμένος αφού σκέφτεται την ατυχή στιγμή που είχε με το περιστατικό στο νοσοκομείο.Όταν η Νάντια τα μάθει τι έκανε ο Ορέστης στο νοσοκομείο θα τον μαλώσει πάρα πολύ άσχημα και τότε ο Ορέστης θα ξεσπάσει κι αμέσως αυτή θα καταλάβει ότι κάτι πιο σοβαρό έχει γίνει εκεί πέρα.Η Βίκυ θα κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη στον Νάσο και θα του πει ότι συνέχεια την πολιορκεί ο Μαυρίδης.Η Χρύσα θα πάει να επισκεφτεί τη μητέρα της στην ασφάλεια όπου και θα σταθεί δίπλα της και θα την παρηγορεί.Ο Μακρής θα δώσει την υπόσχεση του στην Σόνια και θα της πει ότι θα την προστατέψει από όλα τα κακά σχέδια που μπορούν να ετοιμάζουν.Στην αντίληψη της Σόνιας θα της έλθει κάτι που πραγματικά θα αμφισβητήσει αν ο Στήβ Μαυρίδης είναι πραγματικά ο Μαυρίδης.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 383 Παρασκευή 4/4/2014

Περίληψη:Ο Ρώσος και η Σάννυ θα έχουν ένα μικρό καβγά όταν ο Ρώσος θα θέλει να δώσει ένα χέρι ξύλο στον Μίλτο γι αυτό που της έκανε.Ο Μακρής θα μιλήσει μαζί με την Τάνια όπου θα της πει ότι έχει κάποιες αμφιβολίες για την ταυτότητα του Μαυρίδη και να είναι προσεκτική με αυτόν.Όταν ο Άρης θα δει τη φωτογραφία του πατέρα του κρεμασμένη στην D-PORT όπου θα την έχει κρεμάσει ο Μαυρίδης θα προβληματιστεί αμέσως .Τα προβλήματα για τον Ορέστη πλέον έχουν αρχίσει αφού στο νοσοκομείο τον καλούν να δώσει εξηγήσεις για το θέμα του περιστατικού με τον ασθενή.


Δευτέρα 7/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 384

Ο Ίωνας ειδοποιείται από το γηροκομείο για τον θάνατο του πατέρα του. Η Σόνια εξομολογείται στον Μακρή την πράξη της κι εκείνος προσπαθεί να την ηρεμήσει. Ο Σάκης και η Φρύνη προσπαθούν να αναθερμάνουν τη σχέση τους. Στο μεταξύ, η Μαρέλα εξομολογείται στη Στέλλα πως έχει συναισθήματα για κάποιον άντρα που δεν θα έπρεπε… Η Τάνια αναθέτει σε δύο αστυνομικίνες να κάνουν το «δόλωμα», προκειμένου να εντοπιστεί ο δολοφόνος με τη ζώνη… Η Νάντια προσπαθεί να πείσει τον Ορέστη να μη στεναχωριέται για το λάθος που έκανε κατά το χειρουργείο του ασθενούς του, αλλά εκείνος της ζητά να τα παρατήσουν όλα και να κάνουν μία καινούρια αρχή στην Αμερική.

Τρίτη 8/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 385

Ο Στηβ πολιορκεί έντονα τη Βίκυ και αυτή, αν και τον κρατά σε απόσταση, δείχνει να ανταποκρίνεται στο φλερτ του. Από την άλλη, ο Νάσος την προειδοποιεί να μην μπλέξει μαζί του. Ο Ορέστης πάει στο σπίτι της Χρύσας και επιμένει να της μιλήσει, αλλά εκείνη του απαντά πως ό,τι υπήρχε μεταξύ τους τελείωσε οριστικά. Ο Κυριάκος κατηγορεί τον Στηβ ότι τον χρησιμοποίησε για να εκδικηθεί την Αλεξάνδρα για προσωπικούς του λόγους. Ο Ορέστης παραδέχεται στη Νάντια ότι τη χωρίζει εξαιτίας της Χρύσας και εκείνη, απογοητευμένη, του λέει πως δεν θα τον συγχωρήσει ποτέ.

Πέμπτη 10/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 386

Η Σοφία κάνει μία συγκινητική δήλωση στον Στηβ… Ο Άρης προσπαθεί να εξηγήσει στη Μαρία ότι η Πέγκυ δεν σημαίνει τίποτα γι’ αυτόν, εκείνη όμως φεύγει, χωρίς να του αφήσει περιθώριο να της μιλήσει. Οι συνάδελφοι της Σάννυ τής ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στην εταιρεία. Η Νάντια τα βάζει με τον Σταύρο που δεν της είχε μιλήσει τόσο καιρό, ενώ ήξερε για την απιστία του Ορέστη. Ο Ρώσος λέει στη Χρύσα ότι είναι πλέον μαζί με τη Σάννυ και εκείνη τον ενθαρρύνει να ζήσει αυτή τη σχέση στο έπακρο… Η Σάννυ προτείνει στη Φρύνη να πιάσει δουλειά στη διαφημιστική, αλλά ο Σάκης δεν φαίνεται να ενθουσιάζεται με την ιδέα…

Παρασκευή 11/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 387

Η Σόνια πάει στον Ίωνα και του προτείνει να συνεργαστούν για να εκβιάσουν τον Μαυρίδη. Ο Ίωνας αρνείται φοβισμένος, αλλά η Σόνια επιμένει. Η Χρύσα φαίνεται να είναι σε πολύ καλύτερη διάθεση και δηλώνει στην Αλεξάνδρα πως από δω και πέρα θα φροντίζει καλά τον εαυτό της. Η Σοφία λέει στον Στηβ πως ξέρει το μυστικό του, αλλά αφού αυτός επιμένει να της κρύβεται, η ίδια παραιτείται. Στο μεταξύ, η Χρύσα ετοιμάζεται για κάποιο ταξίδι, ενώ η Σοφία στέλνει μήνυμα στον Ορέστη ότι σκοπεύει να φύγει για Αμερική…

Παρασκευή 11/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 388

Η Μαρέλα εξομολογείται στον Σάκη ότι τον σκέφτεται πολύ αλλά τον παρακαλεί να ξεκόψουν για λίγο καιρό. Η Βίκυ μαλώνει τον Άρη που «έπαιξε» με τη Μαρία και ο Άρης προσπαθεί να την πείσει ότι δεν τρέχει τίποτα ανάμεσα σε αυτόν και την Πέγκυ και ότι απλά τον βοηθά σε κάποια δουλειά του. Η Αλεξάνδρα βρίσκει τον Κυριάκο νεκρό στο διαμέρισμά του και φεύγει από εκεί σοκαρισμένη. Ο Σταύρος βλέπει την πεσμένη διάθεση της Νάντιας και της προτείνει να βγουν για φαγητό ώστε να ξεχαστεί λίγο. Η Βίκυ βλέπει με φρίκη το πορτραίτο του Μαλτέζου στην D – Port και ο Στηβ προσπαθεί να δικαιολογηθεί για την πρωτοβουλία του…


ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ: Ο ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΟΝΙΑ!!!
Όλο και πιο κοντά σε στοιχεία που θα αποκαλύψουν την πραγματική ταυτότητα του Μαυρίδη πλησιάζει ο αστυνόμος Μακρής στα ''Κλεμμένα Ονειρα'', με αποτέλεσμα να αποτελέσει...
κόκκινο πανί για τον επιχειρηματία που αποφασίζει να τον σκοτώσει! Την τελευταία στιγμή, όμως, δράση αναλαμβάνει ο Μαλτέζος που πυροβολεί εν ψυχρώ, όχι μόνο τον Μακρή, αλλά και τη Σόνια...

Πως όμως θα καταλήξουμε στην άγρια δολοφονία του αστυνόμου ; Όπως έχουμε δει στα επεισόδια, ο Μακρής δεν σταματά όλον αυτόν τον καιρό να σκαλίζει την υπόθεση του Μαυρίδη, ενώ θα βρεθεί και για έναν ακόμα λόγο στο στόχαστρο του επιχειρηματία, αφού είναι εκείνος που προσπαθεί να προστατέψει τη Σόνια : Την περιθάλπτει, την παίρνει ακόμα και στη φάρμα, ενώ σταδιακά, σύμφωνα με το Tvzapping, αρχίζει να αναπτύσσει ένα πιο ειδικό ενδιαφέρον για την κοπέλα, που εισπράττει από εκείνον την αγάπη και την στοργή που τόσο της έλειψε...Στο μεταξύ ο Μαυρίδης δεν μπορεί να αποδεχτεί με τίποτα το γεγονός ότι ο Μακρής συνεχίζει να αναζητά την άκρη του κουβαριού, ενώ ψάχνει λυσσαλέα την ''πρώην'' γυναίκα του, η οποία θεωρεί ότι τον πρόδωσε...Την ίδια στιγμή, με τη βοήθεια του Κυριάκου προσπαθεί να ενοχοποιήσει την Αλεξάνδρα, ενώ φαίνεται πως έχει στο χέρι τόσο τον Αρη, όσο και τον Σταύρο...

Και ενώ το σχέδιο του για την καταστροφή της οικογένειας φαίνεται να πηγαίνει ρολόι, το γεγονός ότι ο Μακρής πήγε στη Σερβία μαζί με τη μητέρα του Μαλτέζου εξοργίζει τόσο πολύ τον Μαυρίδη, που αποφασίζει να βγάλει μια για πάντα από τη μέση τον αστυνόμο που έχει βάλει σκοπό της ζωής του να ξεσκεπάσει τον επιχειρηματία. Αυτό που περιμένει ο Μαυρίδης είναι να κάνει το λάθος και να βρεθεί πιο κοντά του ο Μακρής...Και πραγματικά, αυτή η ώρα δεν θα αργήσει, καθώς ο Μακρής αναζητά ξανά τα βήματα του επιχειρηματία, έχοντας μαζί του και τη Σόνια. Εκείνη τη στιγμή, ο Μαυρίδης θα βρει την κατάλληλη ευκαιρία να τελειώσει με την υπόθεση ''Μακρής''. Η έκπληξη όμως έρχεται από αλλού...Την ώρα που ο Μαυρίδης σηκώνει το όπλο του για να εκτελέσει τον Μακρή, εμφανίζεται ο Μαλτέζος και πυροβολεί και αυτόν αλλά και την έντρομη Σόνια.


Πατηστε στο λινκ περιμενετε 3 δευτερολεπτα και μετα πατηστε
πανω δεξια στην οθονη στη λεξη skip ad για να δειτε τα video

ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΔΕΝ ΑΝΕΒΑΖΕΙ TA VIDEO,
ΤΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!

KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 378 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 379 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 380 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 381 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 382 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 383 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 384 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 385 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 386 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 387 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 388 VIDEO

MEGA KLEMMENA ONEIRA EPEISODIA 379-380-381-382-383-384-385-386-387-388 video perilipseis Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδια 379-380-381-382-383-384-385-386-387-388 περιληψεις βιντεο

Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 379 Δευτέρα 31/3/2014

Περίληψη: Η Σάννυ θα κάνει μία μεγάλη ανακάλυψη στον Ρώσο και θα του πει τι πραγματικά ένιωθε γι αυτόν τόσο καιρό αλλά θα τον παρακαλέσει να μην πει σε κανέναν τίποτα και να κρατήσουν τη σχέση τους έτσι όπως είναι τώρα. Ο Ορέστης θα βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου θα είναι ψυχολογικά χάλια και θα πίνει.Ο Ορέστης ενώ θα είναι πιωμένος θα τον ειδοποιήσουν οι συνάδελφοί του να τρέξει αμέσως στο χειρουργείο και αυτός θα τρέξει γρήγορα.Η Μαρέλα θα πάει στο μπαράκι όπου θα βρίσκεται η Φρύνη και θα της συστηθεί και θα της πει ότι ο Σάκης αγαπάει αυτή αλλά και το παιδί τους.Η Βίκυ θα μιλήσει με τον Σταύρο και θα του πει ότι την επόμενη μέρα η Αλεξάνδρα έχει τα γενέθλιά της ακόμα θα του σημειώσει ότι μεταξύ επικοινωνία που είχαν με την Αλεξάνδρα πλέον δεν ήταν όπως είναι.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 380 Τρίτη 1/4/2014

Περίληψη:Τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο για την Αλεξάνδρα αφού η αστυνομία θα ερευνήσει την γκαλερί που έχει και μέσα σε αυτή θα βρεθούν πίνακες, όπου είναι πλαστοί και αμέσως θα ζητήσουν εξηγήσεις από την Αλεξάνδρα για το τι συμβαίνει,χωρίς αυτή να μπορεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα.Ο Άρης για να μπορέσει να εκτελέσει για ακόμα μία φορά ένα από τα σχέδια του θα πάει να πλησιάσει την Πέγκυ και θα της ζητήσει να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Ο Άρης θα μάθει για τη σύλληψη της μητέρας του από την Βίκυ και θα τρέξει ανήσυχος να δει τι συμβαίνει στο τμήμα. Ο Σταύρος ενώ θα λείπει από το γραφείο του ο Λευτέρης θα μπει μέσα κρυφά όπου θα πάρει το φάκελο του Ιωνα για να μάθει ποιος είναι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 381 Πέμπτη 3/4/2014

Περίληψη:Ο Σταύρος θα επισκεφθεί στην αστυνομία την Αλεξάνδρα όπου και θα της συμπαρασταθεί ακόμα η μητέρα του η Βίκυ θα του ζητήσει να πάει να δει και την Χρύσα όπου δεν είναι καθόλου καλά ψυχολογικά. Η Φρύνη και ο Σάκης θα έχουν έναν άσχημο καβγά όταν η Φρύνη θα τον θεωρήσει μέτριο και λίγο. Ο Σταύρος μαζί με την Βίκυ θα έχουν ένα άσχημο καβγά για τη στάση και για την απομάκρυνση που κρατάει ο Σταύρος απέναντι στην Αλεξάνδρα. Στο σκίτσο που θα κάνει ο αστυνόμος Μακρής η Σόνια θα αναγνωρίσει το πρόσωπο της Βίκυς και τότε είναι που ο αστυνόμος θα είναι πιο προβληματισμένος σχετικά με το πρόσωπο του κυρίου Μαυρίδη και ότι κάτι πραγματικά συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 382 Παρασκευή 4/4/2014

Περίληψη:Ο Ορέστης είναι αγχωμένος αφού σκέφτεται την ατυχή στιγμή που είχε με το περιστατικό στο νοσοκομείο.Όταν η Νάντια τα μάθει τι έκανε ο Ορέστης στο νοσοκομείο θα τον μαλώσει πάρα πολύ άσχημα και τότε ο Ορέστης θα ξεσπάσει κι αμέσως αυτή θα καταλάβει ότι κάτι πιο σοβαρό έχει γίνει εκεί πέρα.Η Βίκυ θα κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη στον Νάσο και θα του πει ότι συνέχεια την πολιορκεί ο Μαυρίδης.Η Χρύσα θα πάει να επισκεφτεί τη μητέρα της στην ασφάλεια όπου και θα σταθεί δίπλα της και θα την παρηγορεί.Ο Μακρής θα δώσει την υπόσχεση του στην Σόνια και θα της πει ότι θα την προστατέψει από όλα τα κακά σχέδια που μπορούν να ετοιμάζουν.Στην αντίληψη της Σόνιας θα της έλθει κάτι που πραγματικά θα αμφισβητήσει αν ο Στήβ Μαυρίδης είναι πραγματικά ο Μαυρίδης.


Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 383 Παρασκευή 4/4/2014

Περίληψη:Ο Ρώσος και η Σάννυ θα έχουν ένα μικρό καβγά όταν ο Ρώσος θα θέλει να δώσει ένα χέρι ξύλο στον Μίλτο γι αυτό που της έκανε.Ο Μακρής θα μιλήσει μαζί με την Τάνια όπου θα της πει ότι έχει κάποιες αμφιβολίες για την ταυτότητα του Μαυρίδη και να είναι προσεκτική με αυτόν.Όταν ο Άρης θα δει τη φωτογραφία του πατέρα του κρεμασμένη στην D-PORT όπου θα την έχει κρεμάσει ο Μαυρίδης θα προβληματιστεί αμέσως .Τα προβλήματα για τον Ορέστη πλέον έχουν αρχίσει αφού στο νοσοκομείο τον καλούν να δώσει εξηγήσεις για το θέμα του περιστατικού με τον ασθενή.


Δευτέρα 7/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 384

Ο Ίωνας ειδοποιείται από το γηροκομείο για τον θάνατο του πατέρα του. Η Σόνια εξομολογείται στον Μακρή την πράξη της κι εκείνος προσπαθεί να την ηρεμήσει. Ο Σάκης και η Φρύνη προσπαθούν να αναθερμάνουν τη σχέση τους. Στο μεταξύ, η Μαρέλα εξομολογείται στη Στέλλα πως έχει συναισθήματα για κάποιον άντρα που δεν θα έπρεπε… Η Τάνια αναθέτει σε δύο αστυνομικίνες να κάνουν το «δόλωμα», προκειμένου να εντοπιστεί ο δολοφόνος με τη ζώνη… Η Νάντια προσπαθεί να πείσει τον Ορέστη να μη στεναχωριέται για το λάθος που έκανε κατά το χειρουργείο του ασθενούς του, αλλά εκείνος της ζητά να τα παρατήσουν όλα και να κάνουν μία καινούρια αρχή στην Αμερική.

Τρίτη 8/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 385

Ο Στηβ πολιορκεί έντονα τη Βίκυ και αυτή, αν και τον κρατά σε απόσταση, δείχνει να ανταποκρίνεται στο φλερτ του. Από την άλλη, ο Νάσος την προειδοποιεί να μην μπλέξει μαζί του. Ο Ορέστης πάει στο σπίτι της Χρύσας και επιμένει να της μιλήσει, αλλά εκείνη του απαντά πως ό,τι υπήρχε μεταξύ τους τελείωσε οριστικά. Ο Κυριάκος κατηγορεί τον Στηβ ότι τον χρησιμοποίησε για να εκδικηθεί την Αλεξάνδρα για προσωπικούς του λόγους. Ο Ορέστης παραδέχεται στη Νάντια ότι τη χωρίζει εξαιτίας της Χρύσας και εκείνη, απογοητευμένη, του λέει πως δεν θα τον συγχωρήσει ποτέ.

Πέμπτη 10/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 386

Η Σοφία κάνει μία συγκινητική δήλωση στον Στηβ… Ο Άρης προσπαθεί να εξηγήσει στη Μαρία ότι η Πέγκυ δεν σημαίνει τίποτα γι’ αυτόν, εκείνη όμως φεύγει, χωρίς να του αφήσει περιθώριο να της μιλήσει. Οι συνάδελφοι της Σάννυ τής ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στην εταιρεία. Η Νάντια τα βάζει με τον Σταύρο που δεν της είχε μιλήσει τόσο καιρό, ενώ ήξερε για την απιστία του Ορέστη. Ο Ρώσος λέει στη Χρύσα ότι είναι πλέον μαζί με τη Σάννυ και εκείνη τον ενθαρρύνει να ζήσει αυτή τη σχέση στο έπακρο… Η Σάννυ προτείνει στη Φρύνη να πιάσει δουλειά στη διαφημιστική, αλλά ο Σάκης δεν φαίνεται να ενθουσιάζεται με την ιδέα…

Παρασκευή 11/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 387

Η Σόνια πάει στον Ίωνα και του προτείνει να συνεργαστούν για να εκβιάσουν τον Μαυρίδη. Ο Ίωνας αρνείται φοβισμένος, αλλά η Σόνια επιμένει. Η Χρύσα φαίνεται να είναι σε πολύ καλύτερη διάθεση και δηλώνει στην Αλεξάνδρα πως από δω και πέρα θα φροντίζει καλά τον εαυτό της. Η Σοφία λέει στον Στηβ πως ξέρει το μυστικό του, αλλά αφού αυτός επιμένει να της κρύβεται, η ίδια παραιτείται. Στο μεταξύ, η Χρύσα ετοιμάζεται για κάποιο ταξίδι, ενώ η Σοφία στέλνει μήνυμα στον Ορέστη ότι σκοπεύει να φύγει για Αμερική…

Παρασκευή 11/4/14, 21:15 Κλεμμένα Όνειρα Επεισόδιο 388

Η Μαρέλα εξομολογείται στον Σάκη ότι τον σκέφτεται πολύ αλλά τον παρακαλεί να ξεκόψουν για λίγο καιρό. Η Βίκυ μαλώνει τον Άρη που «έπαιξε» με τη Μαρία και ο Άρης προσπαθεί να την πείσει ότι δεν τρέχει τίποτα ανάμεσα σε αυτόν και την Πέγκυ και ότι απλά τον βοηθά σε κάποια δουλειά του. Η Αλεξάνδρα βρίσκει τον Κυριάκο νεκρό στο διαμέρισμά του και φεύγει από εκεί σοκαρισμένη. Ο Σταύρος βλέπει την πεσμένη διάθεση της Νάντιας και της προτείνει να βγουν για φαγητό ώστε να ξεχαστεί λίγο. Η Βίκυ βλέπει με φρίκη το πορτραίτο του Μαλτέζου στην D – Port και ο Στηβ προσπαθεί να δικαιολογηθεί για την πρωτοβουλία του…


ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ: Ο ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΟΝΙΑ!!!
Όλο και πιο κοντά σε στοιχεία που θα αποκαλύψουν την πραγματική ταυτότητα του Μαυρίδη πλησιάζει ο αστυνόμος Μακρής στα ''Κλεμμένα Ονειρα'', με αποτέλεσμα να αποτελέσει...
κόκκινο πανί για τον επιχειρηματία που αποφασίζει να τον σκοτώσει! Την τελευταία στιγμή, όμως, δράση αναλαμβάνει ο Μαλτέζος που πυροβολεί εν ψυχρώ, όχι μόνο τον Μακρή, αλλά και τη Σόνια...

Πως όμως θα καταλήξουμε στην άγρια δολοφονία του αστυνόμου ; Όπως έχουμε δει στα επεισόδια, ο Μακρής δεν σταματά όλον αυτόν τον καιρό να σκαλίζει την υπόθεση του Μαυρίδη, ενώ θα βρεθεί και για έναν ακόμα λόγο στο στόχαστρο του επιχειρηματία, αφού είναι εκείνος που προσπαθεί να προστατέψει τη Σόνια : Την περιθάλπτει, την παίρνει ακόμα και στη φάρμα, ενώ σταδιακά, σύμφωνα με το Tvzapping, αρχίζει να αναπτύσσει ένα πιο ειδικό ενδιαφέρον για την κοπέλα, που εισπράττει από εκείνον την αγάπη και την στοργή που τόσο της έλειψε...Στο μεταξύ ο Μαυρίδης δεν μπορεί να αποδεχτεί με τίποτα το γεγονός ότι ο Μακρής συνεχίζει να αναζητά την άκρη του κουβαριού, ενώ ψάχνει λυσσαλέα την ''πρώην'' γυναίκα του, η οποία θεωρεί ότι τον πρόδωσε...Την ίδια στιγμή, με τη βοήθεια του Κυριάκου προσπαθεί να ενοχοποιήσει την Αλεξάνδρα, ενώ φαίνεται πως έχει στο χέρι τόσο τον Αρη, όσο και τον Σταύρο...

Και ενώ το σχέδιο του για την καταστροφή της οικογένειας φαίνεται να πηγαίνει ρολόι, το γεγονός ότι ο Μακρής πήγε στη Σερβία μαζί με τη μητέρα του Μαλτέζου εξοργίζει τόσο πολύ τον Μαυρίδη, που αποφασίζει να βγάλει μια για πάντα από τη μέση τον αστυνόμο που έχει βάλει σκοπό της ζωής του να ξεσκεπάσει τον επιχειρηματία. Αυτό που περιμένει ο Μαυρίδης είναι να κάνει το λάθος και να βρεθεί πιο κοντά του ο Μακρής...Και πραγματικά, αυτή η ώρα δεν θα αργήσει, καθώς ο Μακρής αναζητά ξανά τα βήματα του επιχειρηματία, έχοντας μαζί του και τη Σόνια. Εκείνη τη στιγμή, ο Μαυρίδης θα βρει την κατάλληλη ευκαιρία να τελειώσει με την υπόθεση ''Μακρής''. Η έκπληξη όμως έρχεται από αλλού...Την ώρα που ο Μαυρίδης σηκώνει το όπλο του για να εκτελέσει τον Μακρή, εμφανίζεται ο Μαλτέζος και πυροβολεί και αυτόν αλλά και την έντρομη Σόνια.


Πατηστε στο λινκ περιμενετε 3 δευτερολεπτα και μετα πατηστε
πανω δεξια στην οθονη στη λεξη skip ad για να δειτε τα video

ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΔΕΝ ΑΝΕΒΑΖΕΙ TA VIDEO,
ΤΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!

KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 378 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 379 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 380 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 381 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 382 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 383 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 384 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 385 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 386 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 387 VIDEO
KLEMMENA ONEIRA EPEISODIO 388 VIDEO

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΡΩΣΙΑ:
«Θὰ ἔρθη καιρὸς ποὺ οἱ Ρωμιοὶ θὰ τρώγωνται ἀναμεταξύ τους. Ἐγὼ συστήνω ὁμόνοιαν καὶ ἀγάπην».«Οἱ πλούσιοι θὰ γίνουν πτωχοὶ καὶ οἱ πτωχοὶ θὰ πεθάνουν». «Οἱ κληρικοὶ θὰ γίνουν οἱ χειρότεροι καὶ οἱ ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων».«Θὰ σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλο καὶ δυσβάστακτο φόρο, ἀλλὰ δὲν θὰ προφθάσουν».
«Τὸ ποθούμενο θὰ γίνη στὴν τρίτη γενεά. Θὰ τὸ ἰδοῦν τὰ ἐγγόνια σας».«Ἂν ὁ πόλεμος πιαστῆ ἀπὸ κάτω, λίγα θὰ πάθετε· ἂν πιαστῆ ἀπὸ πάνω, θὰ καταστραφῆτε».«Ἀπὸ ψηλά, μέσα ἀπὸ τὸ λιμάνι(ΚΡΙΜΑΙΑ;;;) θἄρθη ὁ χαλασμός».
«Ὅταν θὰ ἰδῆτε τὸ χιλιάρμενον στὰ ἑλληνικὰ ὕδατα, τότε θὰ λυθῆ τὸ ζήτημα τῆς Πόλης». «Θἄρθη καιρὸς νὰ σᾶς πάρουν οἱ ἐχθροὶ σας καὶ τὴ στάχτη ἀπὸ τὴ φωτιά, ἀλλὰ σεῖς νὰ μὴν ἀλλάξετε τὴν πίστιν σας, ὅπως θὰ κάμουν οἱ ἄλλοι». «Θὰ ζητήσουν νὰ σᾶς πάρουν καὶ στρατιῶτας. Δὲν θὰ προφθάσουν ὅμως». «Οἱ Τοῦρκοι θὰ μάθουν τὸ μυστικὸ 3 μέρες γρηγορώτερα ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς».
«Ὁ χαλασμὸς θὰ γίνη ἀπὸ ἕνα κασσιδιάρη».«Στὴν Πόλι θὰ χυθῆ αἷμα ποὺ τριχρονίτικο δαμάλι θὰ πλέξη (πλεύση)».
«Οἱ ἀντίχριστοι θὰ φύγουν, ἀλλὰ θἄρθουν πάλι· ἔπειτα θὰ τοὺς κυνηγήσετε ἕως τὴν Κόκκινη Μηλιά».
«Μὲ ἄλλους θὰ κοιμηθῆτε καὶ μὲ ἄλλους θὰ ξημερώσετε».
«Θὰ γίνη ἕνα χαρτοβασίλειο, ποὺ θὰ ἔχη μέγα μέλλον στὴν Ἀνατολή».

Γιώργος Δασκαλάκης-Τα βελούδινα σου χείλη

Στίχοι

Λάμπεις κι απόψε σαν πολύχρωμα γυαλιά
Μοιάζει η φωνή σου με τσιγγάνικα βιολιά

Φοράς την κόλαση κι εγώ σ' ακολουθώ

Σ' ένα αξημέρωτο μεθύσι να χαθώ...

Τα βελούδινά σου χείλη, νύχτες φλογερές τ' Απρίλη

Και το ολόγλυκό σου στόμα, σα φωτιά μες στο χειμώνα

Η ματιά μαχαιριά που πονάει γλυκά...

Το άγγιγμά σου σα μετάξι που γλιστρά

Κι όλα τα θαύματα στα μάτια μου μπροστά

Τ' αστέρια παίρνουν από σένανε το φως

Κι εγώ αισθάνομαι στα χέρια σου Θεός...

Τα βελούδινά σου χείλη, νύχτες φλογερές τ' Απρίλη

Και το ολόγλυκό σου στόμα, σα φωτιά μες στο χειμώνα

Η ματιά μαχαιριά που πονάει γλυκά...
VIDEO

Joy - 23/03/2014...
Στον καναπέ του «JOY» κάθεται η Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου. Ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης ταξιδεύει στον μαγικό κόσμο των LEGO μέσα από την ταινία «Lego the movie».. ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος φιλοξενεί τον Γιάννη Ζουγάνελη. ο Γιάννης Αποστολάκης ετοιμάζει σάντουιτς ψαριού, η Μίνα Μπιράκου προτείνει τρόπους για ένα πρόσωπο χωρίς σημάδια, ενώ η εκπομπή αναλύει το στυλ της Miranda Kerr. Τα παιδιά μαθαίνουν με έξυπνο τρόπο να γεύονται τα θρεπτικά λαχανικά ενώ η Αννούσα Μελά ετοιμάζει βαλίτσα για μια ανοιξιάτικη απόδραση.

Κρίσιμες ώρες για το Κάτω Παρτάλι, θα συνεχιστεί ή όχι; Παραμένουν απλήρωτοι οι συντελεστές. Το Mega θα αφήσει να χαθεί το δυνατό του χαρτί;
Σύμφωνα με την Real η εβδομάδα της κρίσης ξεκινά από αύριο. Μέσα σε αυτήν την εβδομάδα ίσως γίνουν οι προγραμματισμένες πληρωμές στους τεχνικούς. Εάν αυτό δεν γίνει οι τεχνικοί δηλώνουν πως θα κατεβάσουν τις κάμερες… Το Mega σίγουρα δεν θέλει να χάσει το δυνατό της χαρτί και μάλλον θα αρχίσει τις πληρωμές.Από την άλλη μεριά το Just The 2 of us, αναβάλλεται για αρχές Απρίλη.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Close Up» μίλησε για τον γιο της, για το πόσο άλλαξε η καθημερινότητά της με τον ερχομό του παιδιού της αλλά και για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Πιλαφά.

Τι είπε για το γεγονός ότι κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να παντρευτεί και να δημιουργήσει οικογένεια; Είναι κάτι που επιδίωξε ή απλώς προέκυψε; «Η αγάπη προκύπτει και αυτή σε οδηγεί στις επιλογές σου. Φυσικά, αγαπώ πολύ τα παιδιά και ήθελα κάποια στιγμή να αποκτήσω δικά μου, πόσο μάλλον που το μωρό μας είναι καρπός της αγάπης και της συντροφικότητας που μας δένει», απάντησε η γνωστή ηθοποιός.

Όσο για την καθημερινότητά της και τι είναι αυτό που έχει αλλάξει περισσότερο με τον ερχομό του πρώτου παιδιού της, είπε: «Η ευθύνη που νιώθω γι' αυτό το όμορφο πλασματάκι που μου έκανε την τιμή να είμαι η μητέρα του», ενώ στην ερώτηση αν δυσκολεύτηκε στην αρχή, όταν επέστρεψε στη δουλειά, εξομολογήθηκε: «Στην αρχή μου φαινόταν βουνό, όπως εξάλλου και σε κάθε νέα μητέρα. Αλλά στην πράξη είδα ότι όλα γίνονται, αρκεί να υπάρχει βοήθεια και υποστήριξη. Ευτυχώς για μένα, υπάρχει η αμέριστη, συνεχής στήριξη από τον Παναγιώτη, καθώς και από τη μητέρα μου και τη μητέρα του».

Ποια είναι, όμως, η γνώμη της για τους διάσημους που φωτογραφίζονται με τα παιδιά τους; Θα το έκανε η ίδια; «Καθένας πράττει όπως νιώθει, αρκεί αυτό να είναι δική του επιλογή. Ποτέ δε θέλησα να μπλέξω το προσωπικό με το επαγγελματικό και, όποτε αυτό γινόταν, κόντρα στη θέλησή μου, με στενοχωρούσε πολύ. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε άνθρωπο να δικαιούται να διαφυλάττει τα προσωπικά δεδομένα του, πόσο μάλλον όταν αφορά σ' ένα παιδί, που έχει ανάγκη απόλυτης προστασίας. Έχω και άλλες φορές παρακαλέσει να μη μας φωτογραφίζουν με το μωρό», αποκάλυψε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Ξ¦ΟŒΟΞΌΞ± επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget