2/8/2013

LA PATRONA Η Γκαμπριέλα καταφέρνει να δραπετεύσει καρφώνοντας την ένεση που προοριζόταν για εκείνη στο μάτι της Γερτρούδης. Ο Ανίμπαλ δίνει εντολή να βάλουν τον Γκαστόν στην απομόνωση, ενώ η Φρανσίσκα αποφασίζει να πουλήσει τα λιγοστά κοσμήματά της για να τον επισκεφθεί στη φυλακή.
Ο Μανουέλ μιλάει στον Αλεχάντρο και τον κάνει να συνειδητοποιήσει τον ρόλο του στην εταιρεία. Ενώ η Πατρίσια ανακοινώνει στην μητέρα πως έχει μόλις έναν μήνα για να προετοιμάσει τον γάμο της, οι υποψίες της Ιρένε για την εγκυμοσύνη της αδερφής της αυξάνονται. Στο μεταξύ, ένας φορτηγατζής βοηθάει την Γκαμπριέλα να φτάσει στο Σαν Πέδρο…


Περί Γνωμικών, Ρητών, Αποφθεγμάτων κ.ά.
Κατά το Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη:

Γνωμικό - σύντομη και περιεκτική διατύπωση, με αποφθεγματικό και διδακτικό χαρακτήρα.
Απόφθεγμα - σύντομη ρήση στην οποία διατυπώνονται κρίσεις ως αξιώματα, απόψεις που θεωρούνται ότι έχουν αδιαμφισβήτητο κύρος και συνήθως διδακτικό χαρακτήρα.
Ρήση - εύστοχα και επιγραμματικά διατυπωμένη κρίση γνωστής προσωπικότητας που την επικαλούνται οι ομιλητές για να προσδώσουν κύρος, αξιοπιστία και γλαφυρότητα στον λόγο τους.
Αφορισμός - λιτό, λακωνικό ρητό ή πολύ περιεκτική και επιγραμματική φράση, που περιλαμβάνει μια αλήθεια ή μια πνευματώδη παρατήρηση.
Παροιμία - σύντομο λαϊκό απόφθεγμα (έμμετρο ή πεζό) που εκφράζει αλληγορικά ή σκωπτικά μια αλήθεια και που αποτελεί προϊόν μακρόχρονης πείρας και λέγεται για να παραδειγματίσει, να διδάξει ή για να σχολιάσει μια κατάσταση.
Παραβολή - αλληγορική αφήγηση που περιέχει κάποιο δίδαγμα.
Ανέκδοτο - σύντομη αφήγηση με τέτοια δομή και περιεχόμενο, ώστε η κατάληξή της να προκαλεί γέλιο.
Γνώμη - αυτό που πιστεύει, που νομίζει κανείς για συγκεκριμένο ζήτημα.
Διαλογισμός - σκέψη εις βάθος γύρω από πνευματικά συνήθως θέματα.

Χαρείτε λοιπόν, μυριάδες απ' αυτά:
Σύν μυρίοισι τά καλά γίγνεται πόνοις.
(Τα καλά τα αποκτά ο άνθρωπος με χίλιους δυο κόπους).-Ευριπίδης
Αισχρόν τε μοχθείν μή θέλειν νεανίαν.
(Είναι αισχρό να μη θέλει να κοπιάζει ο νέος).-Ευριπίδης
Αρετής προπάροιθε ιδρώτα θεοί αθάνατοι θήκαν.
(Μπροστά στην αρετή οι αθάνατοι θεοί έβαλαν τον ιδρώτα).-Ησίοδος
Ουδείς ών ράθυμος ευκλεής ανήρ, άλλ'οι πόνοι τίκτουσι τήν ευδοξίαν.
(Κανείς τεμπέλης άνθρωπος, δεν είναι ένδοξος, αλλά οι κόποι γεννούν τη δόξα).-Ευριπίδης
Αδύνατον τόν μηδέν πράττοντα πράττειν εύ.
(Είναι αδύνατο να ευτυχεί όποιος δεν ασχολείται με καμιά εργασία).-Αριστοτέλης
Θεός τοίς αργούσιν ου παρίσταται.
(Ο Θεός δεν βοηθεί τους ανθρώπους που δεν εργάζονται).-Σοφοκλής
Μετά πόνου η μάθησις.
(Με κόπο αποκτά κανείς τις γνώσεις).-Αριστοτέλης
Τό ευδαίμον τό ελεύθερον, τό δ'ελεύθερον τό εύψυχον.
(Η ευτυχία στηρίζεται στην ελευθερία και η ελευθερία στη γενναιοψυχία).-Θουκυδίδης
Ελευθέρους αφήκε πάντας ο Θεός, ουδένα δούλον η φύσις πεποίηκε.
(Ελεύθερους τους άφησε όλους ο Θεός, η φύση κανένα δεν έκανε δούλο).-Αλκιδάμας
Ελεύθερον αδύνατον είναι τόν πάθεσι δουλεύοντα καί υπό παθών κρατούμενον.
(Είναι αδύνατο να θεωρείται ελεύθερος αυτός που είναι δούλος στα πάθη του και κυριαρχείται από αυτά).-Πυθαγόρας
Η γάρ άγαν ελευθερία έοικεν ουκ εις άλλο τι ή εις άγαν δουλείαν, μεταβάλλειν καί ιδιώτη καί πόλει.
(Γιατί η υπερβολική ελευθερία δε μοιάζει με τίποτα άλλο παρά με υπερβολική δουλεία, αφού αλλάζει και τον πολίτη και την κοινωνία).-Πλάτων
Τοίς ελευθέροις μεγίστη ανάγκη η υπέρ τών πραγμάτων αισχύνη.
(Είναι ανάγκη οι ελεύθεροι να έχουν συναίσθηση της ευθύνης για τα πράγματα της πολιτείας).-Δημοσθένης
Δούλοι γάρ καί δεσπότης ούκ άν ποτέ γένοιντο φίλοι.
(Γιατί οι δούλοι και ο τύραννος ποτέ δεν θα γίνουν φίλοι).-Πλάτων
Πάσα δουλεία παρά φύσιν εστί.
(Κάθε δουλεία είναι αντίθετη με τη φύση του ανθρώπου).-Αντιφάνης
Εμφυτος πάσιν ανθρώποις ο τής ελευθερίας πόθος.
(Στην ψυχή όλων των ανθρώπων υπάρχει από τη φύση ο πόθος της ελευθερίας).-Διον. Αλικαρνασσεύς
Υπέρ τής ελευθερίας μάχεσθαι.
(Να μάχεσθε για την ελευθερία).-Πλάτων
Τήν ελευθερίαν ελοίμην ανθ'ών έχω καί άλλων πολλών.
(Την ελευθερία θα προτιμούσα με αντάλλαγμα όσα έχω καί άλλα πολλά).-Ξενοφών
Τό γάρ τραφήναι μή καλώς αιδώ φέρει.
(Η κακή ανατροφή φέρνει ντροπή).-Ευριπίδης
Αγωγή τών πολιτών κυριώτατον καί μέγιστον πρός ευδαιμονίαν πόλεως.
(Η αγωγή των πολιτών είναι το πιο βασικό και το πιο μεγάλο απ'τα αγαθά, για να ευτυχήσει μια πολιτεία).-Πλούταρχος
Αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά.
(Σε κάθε πολιτεία ανεξαίρετα θεμέλιο είναι η ανατροφή των νέων).-Πυθαγόρας
Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι.
(Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία).-Θουκυδίδης
Δεί τούς μέλλοντας αγαθούς άνδρας γενήσεσθαι τό μέν σώμα γυμνασίοις ασκείν, τήν δέ ψυχήν παιδεύσει.
(Οι άνθρωποι, που σκοπεύουν να γίνουν σπουδαίοι, πρέπει να γυμνάζουν το μεν σώμα με γυμναστικές ασκήσεις, την δε ψυχή με πνευματική καλλιέργεια).-Αντισθένης
Πάντων κάκιστον η ευπετείη παιδεύσαι τήν νεότητα.Αυτή γάρ εστι ή τίκτει τάς ηδονάς ταύτας εκ τών η κακότης γίνεται.
(Ο χειρότερος τρόπος για την ανατροφή των νέων είναι το να τους δίνονται όλες οι ευκολίες.Γιατί η ευκολία γεννά τις ηδονές και από αυτές προέρχεται κάθε κακοήθεια).-Δημοκρίτος
Εκ γάρ πατρός καί μητρός όστις εκπονεί σκληράς διαίτας, οι γόνοι βελτίονες.
(Τα παιδιά γίνονται καλύτερα, όταν σκληραγωγούνται από τους γονείς).-Ευριπίδης
Κακοίς ομιλών καυτός εκβήσει κακός.
(Αν συναναστρέφεσαι κακούς ανθρώπους, θα γίνεις και συ ο ίδιος κακός).-Μένανδρος
Σοφοίς ομιλών καυτός εκβήσει σοφός.
(Αν συναναστρέφεσαι σοφούς ανθρώπους, θα γίνεις και συ ο ίδιος σοφός).-Μένανδρος
Εν αλλοτρίοις παραδείγμασι παίδευε σαυτόν, καί απαθής τών κακών έση.
(Παίρνε μαθήματα από τα ξένα παραδείγματα και έτσι θα γλυτώσεις απ'τις συμφορές).-Δημώνακτας
Μή κακοίς ομίλει.
(Να μη συναναστρέφεσαι κακούς ανθρώπους).-Σόλων
Δεί τούς πατέρας τώ μηδέν αμαρτάνειν, αλλά πάντα ά δεί, πράττειν, εναργές εαυτούς παράδειγμα τοίς τέκνοις παρέχειν.
(Οι πατέρες οφείλουν να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως ζωντανό παράδειγμα στα παιδιά τους με το να μην κάνουν κανένα σφάλμα, αλλά με το να κάμνουν, όσα πρέπει).-Πλούταρχος
Ινα τώ παραδείγματι φωτεινότερον ποιήσω τόν λόγον.
(Ώστε με το παράδειγμα να κάνω πιο φωτεινό το λόγο).-Πλούταρχος
Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας.
(Η επιστήμη είναι δημιουργός της ευτυχίας του ανθρώπου).-Πλάτων
Χρήσιμ'ειδώς ούχ ό πολλά ειδώς σοφός.
(Σοφός είναι όχι αυτός που ξέρει πολλά, αλλά αυτός που ξέρει χρήσιμα).-Αισχύλος
Πασά τε επιστήμη, χωριζομένη δικαιοσύνης καί τής άλλης αρετής, πανουργία τις, καί ού σοφία φαίνεται.
(Κάθε επιστήμη, όταν χωρίζεται από τη δικαιοσύνη και την υπόλοιπη αρετή, γίνεται πανουργία κι όχι σοφία).-Πλάτων
Πάντες οί άνθρωποι τού ειδέναι ορέγονται φύσει.
(Ολοι οι άνθρωποι εκ φύσεως επιθυμούν τη γνώση).-Πλάτων
Χαλεπόν τό εύ γνώναι.
(Δύσκολο το να γνωρίζουμε κάτι καλά).-Πιττακός
Δίδασκε καί μάνθανε τό άμεινον.
(Ο, τι είναι καλύτερο, αυτό να το διδάσκεις στους νέους κι ο ίδιος να το μαθαίνεις).-Πιττακός
Νεώτερον δίδασκε.
(Να γίνεις δάσκαλος των νέων).-Ηράκλειτος
Χρή παίδ' έτ'εόντα καλά διδάσκομεν έργα.
(Πρέπει τον άνθρωπο από την παιδική ηλικία να τον διδάσκουμε καλές πράξεις).-Φωκυλίδης
Πρώτον τών έν ανθρώποις παίδευσις.
(Πρώτο απ'όσα έχουν οι άνθρωποι, είναι η μόρφωση).-Αντιφών
Απαιδευσία πάντων τών παθών μήτηρ.
(Η απαιδευσία είναι μητέρα όλων των παθών.-Πλούταρχος
Διδασκάλους ζητητέον τοίς τέκνοις, οί καί τοίς βίοις εισίν αδιάβλητοι καί τοίς τρόποις ανεπίληπτοι καί ταίς εμπειρίαις άριστοι.
(Δασκάλους για τα παιδιά μας πρέπει να ζητάμε εκείνους που είναι και η ζωή τους αδιάβλητη (ηθική) και η διαγωγή τους άμεμπτη (άσπιλη) και η κατάρτισή τους (γνώσεις) άριστη).-Πλούταρχος
Τέκνα δεί παιδεύειν.
(Τα παιδιά σου πρέπει να μορφώνεις).-Κλεόβουλος
Απαντας ή παίδευσις ημέρους ποιεί.
(Ολους η μόρφωση τους εξημερώνει).-Μένανδρος
Εργάζου μοχθών ώς έξ'ιδίων βιοτεύσεως.
(Να δουλέψεις με μόχθο για να τα φέρνεις γύρω στη ζωή σου).-Φωκυλίδης
Μετά πόνου ή μάθησις.
(Με κόπο αποκτά κανείς τις γνώσεις).-Αριστοτέλης
Πόνος γάρ, ώς λέγουσιν, ευκλείας πατήρ.
(Ο κόπος, καθώς λέγουν, είναι ο πατέρας της δόξας).-Ευριπίδης
Απαντα τά καλά τού πονούντος γίνεται.
(Ολα γενικά τα καλά γίνονται κτήμα του ανθρώπου, ο οποίος κοπιάζει).-Σοφοκλής
Τών γάρ όντων αγαθών καί καλών ουδέν άνευ πόνου και επιμελείας οί θεοί διδόασιν ανθρώποις.
(Εκ των υπαρχόντων αγαθών και καλών τίποτε δε δίνουν οι θεοί στους ανθρώπους χωρίς κόπο και επιμέλεια). -Ξενοφών
Εργω κ'ουκέτι μύθω.
(Εργα και όχι λόγια).-Αισχύλος
Εύκλειαν έλαβον ούκ άνευ πολλών πόνων.
(Δόξα απόκτησα με πολλούς κόπους).-Ευριπίδης
Χαλεπόν εαυτόν γνώναι.
(Είναι δύσκολο να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του).-Θαλής
Χαλεπόν τό εύ γνώναι.
(Είναι δύσκολο να φτάσεις στην αληθινή γνώση).-Πιττακός
Γιγνώσκειν εαυτούς και σωφρονείν.
(Να γνωρίζετε τον εαυτό σας και να γίνεσθε σώφρονες).-Ηράκλειτος
Εν οίδα, ότι ουδέν οίδα.
(Ενα γνωρίζω, ότι δηλαδή δεν γνωρίζω τίποτε).-Σωκράτης
Αρχή σοφίας γνώσις αγνοίας.
(Αρχή της σοφίας είναι η γνώση της άγνοιας).-Κλεόβουλος
Εδιζησάμην εμαυτόν.
(Εξερεύνησα τον εαυτό μου).-Ηράκλειτος
Πολέμιον ανθρώποις αυτοί εαυτοίς.
(Ο εχθρός των ανθρώπων είναι ο εαυτός τους).-Ανάχαρσις
Γνώθι σαυτόν.
(Να γνωρίσεις τον εαυτό σου).-Χίλων
Αιέν αριστεύειν καί υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν.
(Πάντοτε να είσαι άριστος και ανώτερος των άλλων και να μη ντροπιάζεις το γένος των πατέρων σου).-Ομηρος
Ενθα γάρ άμιλλα, ενταύθα καί νίκη εστίν.
(Οπου υπάρχει άμιλλα, εκεί υπάρχει και νίκη).-Αριστοτέλης
Αγαθή δ'Ερις ήδε βροτοίσιν.
(Η άμιλλα είναι χρήσιμη στην ανθρωπότητα).-Ησίοδος
Αθλα γάρ οίς κείται αρετής μέγιστα, τοίς δέ καί άνδρες άριστοι πολιτεύουσι.
(Οπου προβάλλονται μεγάλα βραβεία της αρετής, εκεί και άριστοι πολίτες αναδεικνύονται).-Θουκυδίδης
Ούκ εά με καθεύδειν τό τού Μιλτιάδου τρόπαιον.
(Δεν με αφήνει να κοιμηθώ η λαμπρή νίκη του Μιλτιάδη).-Θεμιστοκλής
Τήν τών δήμων ελευθερίαν ή τών αγαθών ανδρών άμιλλα φυλάττει.
(Την ελευθερία των λαών διαφυλάττει η άμιλλα μεταξύ των έντιμων ανδρών).-Δημοσθένης
Οι υπερβολικοί ανταγωνισμοί οδηγούν τα κράτη στην καταστροφή.
-Πλούταρχος
Αμιλλα είναι η τάση να φτάσει κανένας τον άλλον, που τον θαυμάζει ή και να τον ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται φθόνο, για την υπεροχή του άλλου.
-Αριστοτέλης
Κρίνε δίκαια.
(Η κρίση σου να είναι δίκαιη).-Σωσιάδης
Η κρίσις χαλεπή.
(Η κρίση είναι δύσκολη).-Ιπποκράτης
Αιτιώ παρόντα.
(Να κατακρίνεις κάποιον, όταν είναι παρών).-Σωσιάδης
Τών παθών κρίσει καί ασκήσει περιγιγνόμεθα, πρότερον δέ ή κρίσις εστί.
(Με την κρίση και την άσκηση κυριαρχούμε πάνω στα πάθη μας, μα η κρίση είναι το πρωτο).-Πλούταρχος
Δεί κρίνειν τά τού καθ'ημέραν βίου συμβόλαια.
(Πρέπει να κρίνετε τις δωσοληψίες της καθημερινής ζωής).-Δημοσθένης
Μέ τήν όψιν καλλωπίζου, αλλ'έν τοίς επιτηδεύμασιν ίσθι καλός.
(Να μη φροντίζεις μόνο την εξωτερική μορφή σου, αλλά να είσαι καλός στην δουλειά που ασχολείσαι).-Πιττακός
Δύο δέ επιτεύγματα ή δύο φύσεις ακριβώς διαπονείσθαι σχεδόν ουδεμία φύσις ικανή τών ανθρώπων.
(Δύο επαγγέλματα ή δύο τρόπους εργασίας κανένας σχεδόν από τους ανθρώπους δεν είναι ικανός να εξασκεί με επιτυχία).-Πλάτων
Η ηθική έξ'έθνους περιγίνεται.
(Η ηθική έχει τις ρίζες της στις συνήθειες).-Αριστοτέλης
Ηθη τά πάντων έν χρόνω πειράζεται.
(Με το χρόνο αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας όλων).-Μένανδρος
Ηθη πονηρά τήν φύσιν διαστρέφει.
(Διεφθαρμένα ήθη διαστρεβλώνουν το χαρακτήρα).-Μένανδρος
Μιμού τά σεμνά, μή κακούς μιμού τρόπους.
(Να μιμήσαι τις πράξεις, που προκαλούν σεβασμό, αλλ'όχι τους κακούς χαρακτήρες).-Μένανδρος
Να δοκιμάζεις το ήθος (το χαρακτήρα) των άλλων.
-Σωσιάδης
Ηθος ανθρώπω δαίμων.
(Το ήθος δημιουργεί τη μοίρα του ανθρώπου).-Ηράκλειτος
Ού τό ζήν περί πλείστου ποιητέου, αλλά τό εύ ζήν.
(Δεν πρέπει να βάζουμε σε ανώτερη μοίρα την πεζή ζωή, αλλά την έντιμη, ηθική, ανώτερη ζωή).-Σωκράτης
Πρός ζωήν αγαθήν, ή παιδεία καί ή αρετή μάλιστα άγουσιν.
(Η μόρφωση και η άσκηση της αρετής οδηγούν προπαντός σε έντιμη ζωή).-Αριστοτέλης
Λάθε βιώσας.
(Να ζεις χωρίς να κάνεις θόρυβο).-Δημόκριτος
Βίον αιρείσθαι τόν άριστον.
(Να εκλέγετε ζωή την άριστη).-Πυθαγόρας
Επιμελού βίου.
(Να φροντίζεις για τη ζωή σου).-Θαλής
Απας ό βίος τών ανθρώπων φύσει καί νόμοις διοικείται.
(Ολη η ζωή των ανθρώπων ρυθμίζεται από τη φύση και τους νόμους).-Αριστοτέλης
Η καλώς ζήν ή καλώς τεθνηκέναι τόν ευγενή χρή.
(Η πρέπει να ζει κανείς με τιμή ή να πεθαίνει με τιμή).-Σοφοκλής
Βραχύς ό βίος ανθρώπω εύ πράσσοντι, δυστυχούντι δέ μακρός.
(Η ζωή φαίνεται σύντομη στον άνθρωπο που ευτυχεί, για το δυστυχή όμως είναι ατέλειωτη).-Απολλώνιος
Καιρόν γνώθι.
(Να γνωρίζεις την αξία του χρόνου).-Θαλής
Χρόνος ό πάντων πρόγονος.
(Ο χρόνος είναι αυτός που όλα τα δημιουργεί).-Πίνδαρος
Χρόνου φείδου.
(Να χρησιμοποιείς με οικονομία το χρόνο σου).-Χίλων
Λύπης πάσης ιατρός γίνεται χρόνος.
(Την κάθε λύπη ο χρόνος τη γιατρεύει).-Δίφιλος

GAY KOSTAS MARTAKIS «Δεν τίθεται θέμα να είμαι gay. Αν ήμουν ομοφυλόφιλος πιθανόν να το έλεγα ο ίδιος. Από όταν ξεκίνησα στο τραγούδι, ακούγονται διάφορα για μένα και την προσωπική μου ζωή. Τα κακοπροαίρετα σχόλια που κυκλοφορούν δεν με αγγίζουν» είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μαρτάκης στο Down Town της Κύπρου.
Επιθυμία του είναι να βρει μια κοπέλα που να τον καταλαβαίνει για να κάνει μαζί της οικογένεια. Και δεν δίστασε να πει πως τα κακοπροαίρετα σχόλια που κυκλοφορούν δεν τον αγγίζουν!
Πηγή: gossip-tv-gr


Kyriakos Kotsinis "NEVER AGAIN" (Ποτέ ξανά) Κυριακος Κοτσινης. Μια δραματική σειρά για το τέλος του κόσμου με διαφορετική προσέγγιση που συγκλονίζει.Μια δουλειά του Κυριάκου Κοτσίνη που καθήλωσε τους χιλιάδες κόσμου που την παρακολούθησαν έρχεται και στην Πρέβεζα αφού ήδη προβάλλεται σε αγγλικό τηλεοπτικό δίκτυο στο κανάλι MyChannel tv και η προβολή γίνεται σε συνεργασία με το αγγλικό Sky.
VIDEO


Καρανταγί επεισόδιο 70 Karadayi Παρασκευή 2 Αυγούστου
Η παγίδα που στήνεται μπροστά από τα δικαστήρια, αλλάζει δραματικά την πορεία της υπόθεσης. Η σωτηρία του Ναζίφ, εξαρτάται από τη ζωή του Γκεβεζέ Αχμέτ, ο οποίος βρίσκεται σε κώμα και όλα για ακόμα μια φορά είναι αμφίρροπα. Στη δίκη, ο Τουργκούτ βγάζει τον «άσσο από το μανίκι του» και κάνει την έκπληξη.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ulun Bayraktrat, Cem Karci
ΠΑΙΖΟΥΝ: Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Korel, Çetin Tekindor, Yurdaer Okur, Erkan Avcı, Melike Yalova, Rıza Kocaoğlu, Atsız Karaduman, Leyla Lydia Tuğutlu, Lila Gürmen, Deniz Şen, Ataberk Mutlu, Emir Çubukçu, Civan Canova
Karadayi Καθημερινά στις 16.50 στον Αντ1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΑΝΤΑΓΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ KARADAYI ΕΔΩ


ALTER-ΑΛΤΕΡ Σε συμφωνία φαίνεται πως ήρθαν σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι του ALTER με τον μέτοχο του καναλιού Γιώργο Κουρή. 147 από τους 150, είπαν ναι στην τμηματική αποζημίωση των δεδουλευμένων, καθώς και στο πλάνο εξυγίανσης της εταιρείας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το πως θα κατανεμηθεί βέβαια το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελεί προκαταβολή δεδουλευμένων είναι ακόμα ανοικτό και θα αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των εργαζομένων. Μετά και από αυτή την εξέλιξη δεν αποκλείεται και να δούμε το ALTER να εκπέμπει ξανά κάποια στιγμή.

SKORDA LIAGAS ANT1 - Φωτιά στα Media έβαλαν ο Γιώργος Λιάγκας με την Φαίη Σκορδά με την μετακόμιση τους στον ΑΝΤ1.
Μετά τη συνάντηση του ζεύγους με τη διεύθυνση του MEGA, δεν υπήρξε συμφωνία παρά μόνο μια προσέγγιση και από τις δύο πλευρές.
Ωστόσο τι ήταν αυτό που τους οδήγησε στον ΑΝΤ1; Η αβεβαιότητα για το τι μέλλει γενέσθαι από την πλευρά του Mega, ήταν αυτή που οδήγησε το δίδυμο στο κανάλι του Αμαρουσίου. Συγκεκριμένα, οι ιθύνοντες του MEGA δεν είχαν πρόταση ούτε ως προς το οικονομικό μέρος της συμφωνίας, ούτε ως προς την ώρα προβολής της εκπομπής. Επιπλέον πρότειναν, το νέο συμβόλαιο να γίνει αρχές Οκτώβρη!
Παράλληλα η πρόταση του ΑΝΤ1 ήταν σαφής και με οικονομικά δεδομένα που ικανοποιούσαν τους δύο παρουσιαστές, οι οποίοι δεν μπήκαν σε καμία οικονομική διαπραγμάτευση.Διευκρινίζεται ότι ότι το ζευγάρι δεν εγκατέλειψε το MEGA έχοντας στα χέρια τους κάποιο συμβόλαιο προς μελέτη.Το συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1, είναι διετούς διάρκειας και αφορά στην παρουσίαση καθημερινής εκπομπής.

Χάσε κιλά και λίπος με το ρόφημα τη γιαγιάς!!!
Στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλά λιποδιαλυτικά προϊόντα που υπόσχονται απώλεια λίπους και κιλών. Εάν θέλετε να αδυνατίσετε με πιο φυσικό και οικονομικό τρόπο, δοκιμάστε το γευστικό ρόφημα από μέλι, κανέλα και λεμόνι, που αποτελείται από 3 ισχυρά αντιοξειδωτικά συστατικά της φύσης. Σίγουρα θα σας θυμίσει παλιές καλές αναμνήσεις. Τη γεύση αυτή τη θυμόμαστε από τη γιαγιά.

Το μέλι περιέχει βιταμίνες, μέταλλα, βελτιώνει τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και βοηθά στη διάλυση και αποβολή του περιττού λίπους από τον οργανισμό.

Η κανέλα ενεργοποιεί τον μεταβολισμό, την καύση περισσότερων θερμίδων και μειώνει το πρήξιμο της κοιλιάς.

Τέλος, το λεμόνι έχει ισχυρή αντιοξειδωτική και λιποδιαλυτική δράση.

Για την παρασκευή του ροφήματος θα χρειαστείτε 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι (βιολογικό κατά προτίμηση), λίγο χυμό φρέσκου λεμονιού, κανέλα σε σκόνη στη μύτη του κουταλιού και 1 ποτήρι βραστό νερό.

Διαλύστε την κανέλα στο ζεστό νερό και περιμένετε λίγο μέχρι να κρυώσει. Στη συνέχεια προσθέστε το μέλι και το λεμόνι και ανακατέψτε καλά.

Για καλύτερα αποτελέσματα, πίνετε ένα ποτήρι πριν το πρωινό σας γεύμα για να αυξήσετε τις καύσεις του οργανισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πηγή: govastileto-gr

Tα σκαλιά της εκκλησίας είναι έτοιμη να ανέβει η παρουσιάστρια Εύα Αντωνοπούλου, καθώς ανακοίνωσε ότι παντρεύεται με τον επί χρόνια σύντροφό της, Παύλο Αρκουμανέα.Η δημοσιογράφος κοινοποίησε το χαρμόσυνο γεγονός, μέσω του προσωπικού λογαριασμού της, στο twitter γράφοντας: «Σήμερα γάμος γίνεται». O σύντροφός της από την δική του πλευρά, εμφανώς ευτυχισμένος για τη σημερινή μέρα έγραψε στον δικό του λογαριασμό: «Καλό Μήνα! Τη σημερινή μέρα θα τη θυμάμαι για πάντα».

Ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Χέλμουτ Κολ, είχε συζητήσει με την Μάργκαρετ Θάτσερ το 1982 σχετικά με ένα μυστικό σχέδιο το οποίο είχε στόχο να μειωθεί ο αριθμός των Τούρκων που ζούσαν στην τότε Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά 50%, σύμφωνα με ένα απόρρητο έγγραφο της βρετανικής κυβέρνησης το οποίο αποχαρακτηρίστηκε πρόσφατα και επικαλέστηκε στην ηλεκτρονική του έκδοση το περιοδικό Der Spiegel.Το γερμανικό ειδησεογραφικό περιοδικό έγραψε ότι ο τότε νεοεκλεγείς καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας Κολ είχε μιλήσει στην Θάτσερ για το σχέδιό του αυτό κατά τη διάρκεια μιας συνάντησής τους στη Βόννη την 28η Οκτωβρίου 1982, όπως αναφέρεται σε βρετανικό έγγραφο στο οποίο περιέχονται τα πρακτικά της συνάντησης και σύμφωνα με το Σπίγκελ παρέμεινε κρατικό απόρρητο επί 30 χρόνια.
"Ο καγκελάριος Κολ είπε (. . .) ότι ήταν απαραίτητο τα επόμενα τέσσερα χρόνια να μειωθεί ο αριθμός των Τούρκων κατά 50% – αλλά δεν μπορούσε να δηλώσει κάτι τέτοιο δημόσια", σύμφωνα με τα πρακτικά της συνάντησης, που επικαλείται το δημοσίευμα αυτό.

"Είναι αδύνατον η Γερμανία να ενσωματώσει τον τρέχοντα αριθμό των Τούρκων" μεταναστών, σύμφωνα με τα πρακτικά.

Ο Κολ εξελέγη καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας την 1η Οκτωβρίου 1982.

Ουδείς στο γραφείο του πρώην καγκελάριου ήταν διαθέσιμος για σχόλια.

Ο Κολ, ο οποίος παρέμεινε καγκελάριος ως το 1998 και ηγέτης του συντηρητικού κόμματος Ένωση Χριστιανοδημοκρατών (CDU) για 25 χρόνια, είχε δηλώσει επανειλημμένα κατά την διάρκεια της θητείας του ότι η Γερμανία δεν ήταν μια χώρα για μετανάστες, παρότι οι αριθμοί τους αυξάνονταν σταθερά και σήμερα, στη χώρα των 82 εκατομμυρίων κατοίκων, ζουν περίπου 7 εκατομμύρια μετανάστες.

Στη Γερμανία σήμερα ζουν σχεδόν 3 εκατομμύρια Γερμανοί τουρκικής καταγωγής, πολλοί εκ των οποίων πήραν την γερμανική υπηκοότητα μετά τις τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο που διέπει την μετανάστευση και θεσπίστηκε έπειτα από την ήττα της CDU του Κολ στις εκλογές του 1998 από τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD).

Η Δυτική Γερμανία είχε προσκαλέσει πολλούς Τούρκους να μεταναστεύσουν μαζικά στη χώρα για να καλύψει τις ελλείψεις σε εργατικά χέρια που αντιμετώπιζε εν μέσω του "οικονομικού θαύματος", από το 1961 και μετά. Κατά την διάρκεια των δεκαετιών του 1950 και του 1960, πολλοί λεγόμενοι "προσκεκλημένοι εργαζόμενοι" είχαν επίσης μεταναστεύσει στην ΟΔΓ από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Τυνησία και τη Γιουγκοσλαβία.

Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, η σημερινή ηγέτις της CDU, διεκδικεί την τρίτη της θητεία στις εκλογές του Σεπτεμβρίου και προηγείται με μεγάλη διαφορά του υποψηφίου του SPD, αλλά ο κεντροδεξιός συνασπισμός της διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι των τριών κομμάτων της κεντροαριστεράς και ενδέχεται να μην καταφέρει να κερδίσει μια σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Το Σπίγκελ τόνισε πως ο Κολ είχε πει στην Θάτσερ ότι η Δυτική Γερμανία ήθελε να επαναπατρίσει εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκους.

"Η Γερμανία δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους Πορτογάλους, τους Ιταλούς, ακόμα και τους νοτιοασιάτες, διότι οι κοινότητες αυτές ενσωματώνονται καλά", είχε πει ο τότε καγκελάριος, σύμφωνα με τα βρετανικά πρακτικά της συνάντησης.

"Όμως οι Τούρκοι προέρχονται από ένα πολύ διαφορετικό είδος πολιτισμού. . . Η (Δυτική) Γερμανία έχει ενσωματώσει 11 εκατ. Γερμανούς από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αλλά ήταν Ευρωπαίοι και δεν αποτέλεσαν πρόβλημα".

enikos-gr

Ξ¦ΟŒΟΞΌΞ± επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget