8/3/13

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

H Eθνική Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε οτι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης και την απόκτηση ποσοστού 84,35% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Eurobank Ergasias (Eurobank) από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Εθνική Τράπεζα), οι δύο τράπεζες προχωρούν άμεσα στην προετοιμασία της ενοποίησης των δύο οργανισμών και των θυγατρικών τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχος της στρατηγικής απόφασης της ενοποίησης Εθνικής Τράπεζας και Eurobank είναι να τεθούν οι βάσεις προκειμένου το ενιαίο σχήμα να πετύχει την επαρκή και ταχύτατη ανακεφαλαιοποίησή του, την ενίσχυση της ρευστότητας, τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους, τη συγκράτηση των επισφαλειών και την επίτευξη σημαντικών συνεργειών ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.

Για τον αποτελεσματικό συντονισμό αυτής της σημαντικής διαδικασίας ορίζονται η Συντονιστική Επιτροπή Ενοποίησης και το Γραφείο Ενοποίησης Ομίλου.

H Συντονιστική Επιτροπή Ενοποίησης έχει την ευθύνη της καθοδήγησης του έργου της ενοποίησης. Ορίζει τους κύριους στόχους και τις στρατηγικές για την ενοποίηση των δύο οργανισμών, παρακολουθεί την πρόοδο των σχετικών εργασιών, και λαμβάνει τις κύριες αποφάσεις. Αποτελείται από κορυφαία στελέχη που προέρχονται τόσο από την Εθνική Τράπεζα όσο και από την Eurobank και το κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για την ενοποίηση συγκεκριμένων χώρων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς.

Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Ενοποίησης θα συμμετέχουν, επίσης, οι εκπρόσωποι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του monitoring trustee, Χαράλαμπος Μάκκας και Βασίλης Καζάς αντίστοιχα.

Το Γραφείο Ενοποίησης Ομίλου υποστηρίζει το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής, και συντονίζει σε καθημερινή βάση τις εργασίες ενοποίησης. Παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών των Ομάδων Ενοποίησης που θα λειτουργούν σε κάθε χώρο, διαχειρίζεται θέματα για τα οποία απαιτείται συνεργασία δύο ή περισσότερων Ομάδων, και αναδεικνύει ζητήματα προς συζήτηση και απόφαση στη Συντονιστική Επιτροπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ...